26 november 2013 |

SSM skickar skrivelse om kompletteringar till SKB med kopia som yttrande till domstolen

Den 26 november skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där myndigheten sammanfattar den aktuella statusen av myndighetens bedömning av de kompletteringar som hittills har inkommit. Skrivelsen har skickats som kopia till mark- och miljödomstolen och kan ses som ett delyttrande i domstolens process i att fastställa vilka kompletteringar av ansökan som måste göras innan den kan prövas i sak.

SSM anger att skrivelsen sammanfattar den aktuella statusen av myndighetens bedömning av de kompletteringar som hittills har inkommit. En del av informationen har kommunicerats tidigare via andra vägar (t.ex. i SSM:s senaste yttrande till mark- och miljödomstolen angående komplettering till SKB:s ansökan enligt miljöbalken samt genom särskild kommunikation från SSM:s handläggare). Myndigheten säger vidare att syftet med skrivelsen är att ge ett övergripande perspektiv av kompletteringarna gällande båda ansökningarna Slutförvaret och Clink enligt kärntekniklagen.

Till skrivelsen bifogas en bilaga med en fullständig lista över de kompletteringar som kärnavfallsbolaget har lämnat in till SSM. Listan anger om det underlag som har mottagits bedöms vara tillräckligt för att granska ansökningarna i sak. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att under punkten ”Slutförvarssystem och tillämning av miljöbalken vid prövning enligt kärntekniklagen” finns 17 kompletteringskrav varav kärnavfallsbolagets svar på endast 2 av dem innebär att frågeställningen är klar för sakgranskning. Under punkten ”Långsiktig säkerhet hos slutförvaret” finns 52 kompletteringskrav varav kärnavfallsbolaget svar på endast 22 av dem innebär att frågeställningen är klar för sakgranskning.

SSM har skickat en kopia av skrivelsen till mark- och miljödomstolen som tagit emot den som ett yttrande.

 

Länkar:

SSM:s skrivelse till SKB 131126 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen, 131118 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens svar på kompletteringskraven, 130930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande, 131015 >>

Logga in