23 maj 2017 |

USA lägger ner pilotprojekt för djupa borrhål

Den 23 maj meddelade det amerikanska energidepartementet att det femåriga pilotprojektet för att undersöka möjligheten att använda djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall, som departementet finansierat, nu läggs ner. Trump-administrationen vill i stället återuppliva det kontroversiella slutförvarsprojektet i Yucca Mountain i Nevada.

I USA har det pågått ett större pilotprojekt för att undersöka möjligheten att använda djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Projektet, som är finansierat av det amerikanska energidepartementet, har varit en del av arbetet för att hitta nya alternativa lösningar på ett slutförvar för använt kärnbränsle efter det att planerna för ett slutförvar i Yucca Mountain i Nevada övergetts. Även om ingen faktiskt slutförvaring av avfall ingår i pilotprojektet så har det varit svårt att finna lokal acceptans vid de föreslagna platserna för provborrning. Den lokala befolkningen har uttryckt en oro över att provborrningen ska leda till permanent lagring av kärnavfall.

Sedan december 2016 har de fyra bolagen AECOM, RESPC, TerranearPMC och ENERCON haft uppdraget av energidepartementet att finna en plats för provborrning av djupa borrhål. Endast ett av de fyra bolagen skulle sedan få utföra själva provborrningen.

Den 23 maj meddelade dock energidepartementet att pilotprojektet läggs ner på grund av förändrade budgetprioriteringar. Trump-administrationen vill istället satsa på att återuppliva slutförvarsprojektet i Yucca Mountain i Nevada. Detta slutförvarsprojekt stoppades av Obama-administrationen i samarbete med delstaten Nevada, eftersom delstaten inte ville ha projektet.

Djupa borrhålsprojektet läggs inte ner för att det skulle innebära en sämre lösning. Snarare pekar allt på att det skulle vara en säkrare slutförvarsmetod. Det som hänt visar på ett generellt problem där det är enklare att hålla fast vid gamla lösningar, även om de är sämre, än att pröva nya bättre vägar framåt.

 

Länkar:

Artikel i 660 News, 170523 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Fyra bolag undersöker ny plats för provborrning av djupa borrhål i USA, 161219 >>

USA på jakt efter nya platser för provborrning av djupa borrhål, 160906 >>

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål, 141213 >>

Logga in