6 september 2016 |

USA på jakt efter nya platser för provborrning av djupa borrhål

Efter att inledningsvis ha misslyckats med att hitta en plats för provborrning i ett pilotprojekt för att undersöka slutförvarsmetoden djupa borrhål gör nu USA ett nytt försök att hitta en ny entreprenör och nya platser. USA:s energidepartement hoppas på att starta lokaliseringsprocessen i januari och projektet beräknas drivas i fem år.

USA:s energidepartement finansierar ett större pilotprojekt för att undersöka möjligheten att använda djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Projektet är en del av arbetet att hitta nya alternativa lösningar på ett slutförvar av använt kärnbränsle efter det att planerna för ett slutförvar i Yucca Mountain i Nevada övergetts. Eftersom det fortfarande pågår ett politiskt arbete från vissa kretsar i amerikanska kongressen att återuppta Yucca Mountain är det just nu lite känsligt i USA att prata om slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa borrhål, men pilotprojektet är inriktat på att borra och undersöka deponeringsmöjligheter i ett hål stort nog för använt kärnbränsle. 

I metoden djupa borrhål eftersträvas att det högaktiva avfallet ska placeras på 5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt och för att utnyttja den långsiktiga naturliga säkerhet som kommer av att vatten på djupet inte blandas med vatten närmare ytan. Dessutom blir ett slutförvar i djupa borrhål mer säkert från intrång. I KBS-metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om är placeringen bara på 500 meters djup i strömmande grundvatten i kontakt med ytan. 

Det företag, Batelle, som först fick uppdraget att undersöka platser för provborrning misslyckades, då närboende i två kommuner i North och South Dakota utryckte oro för att provborrningen skulle leda till permanent lagring av avfall. Det amerikanska energidepartementet genomför under hösten en ny upphandling för att genomföra projektet. En ny lokaliseringsprocess är beräknad att dra igång i januari 2017. Projektet är femårigt och har en budget på 35 miljoner dollar.

 

Länkar:

Tidigare nyheter om djupa borrhål på MKG:s hemsida:

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien, 160613 >> 

Workshop om djupa borrhål i Washington D.C., 151012 >> 

Djupa borrhål som tema på workshop i Berlin, 150606 >>

MKG:s internationella seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallssituationen, 140603 >> 

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt, 140416 >>

Djupa borrhål i strategiplan från USA:s energidepartement, 130111 >>

Uppdatering: 
Nyhet på exchangemonitor.com: "New Mexico Town Emerges as Potential Borehole Site, 161014 >> 

Logga in