Myndighetens diarium

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 


Slutförvarsansökan

Här kan du följa de möten SSM och SKB har om kärnbränsleförvaret.
SSM 2018/1610 - Informationsutbyte med SKB >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till allmänheten om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2016/268 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - allmänhet >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till remissinstanser om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2014/1683 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser >>

Här finns remissen om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3522 – Remiss Komplettering Slutförvar >> 

Här finns de kompletteringskrav som SSM skickar till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >> 

Här finns bl.a. handlingar från myndighetens inledande bedömning och myndighetens remiss om komplettering med inkommande remissvar. 
SSM 2011/1137 - Tillståndsprövningen >>

Här finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen samt kompletteringar. 
SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan >>


CLINK-ansökan

Här finns remissen om kompletteringsbehov av Clink-ansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3833 – Remiss Kompletteringar Clink >> 

Här finns endast den komplettering SKB gjort till tidigare ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, i Oskarshamn. 
SSM 2011/1136 - CLINK-ansökan >>


Internationell expertgranskning

Här finns de handlingar hos myndigheten som rör den internationella granskningen av ansökan som OECD:s kärnenergibyrå NEA gör >> 
SSM 2010/4132 - Internationell expertgranskning >>

 

Ramavtal och avrop

Här finns information om hur myndigheten jobbar med ramavtal och avrop. Här publicerar vi endast ett urval av handlingar från dessa ärenden.
Ramavtal och avrop >>

 

Listor över samtliga ärenden

Länk till en lista på samtliga ärenden i tillståndsprövningen hos myndigheten >> 

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens diarium >>

Logga in