SSM 2022/2029 - Dialog med SKB 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink

Här kan du ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med SKB under 2022 inför ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret och Clink.

Du kan också följa ärendet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> (länk kommer när SSM:s tekniska problem är lösta)

Innehållsförteckning, 220921 >>
 

Handlingar i ärende SSM2022/2029:
 

2. Presentation från dialogmötet 220317, 220317 >>

1. Anteckningar från dialogmöte 220317 om arbetet framåt med PSAR för kärnbränsleförvaret, 220401 >> 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev