Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 23 november 2023 beslutat att skicka en proposition till riksdagen om att förändra villkoren för kärnavfallskommuner att erhålla medel ur kärnavfallsfonden. I proposition tas inte medel till miljöorganisationer. Fortsatta medel för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor fanns med i den utredning som presenterades av den socialdemokratiska regeringen sommaren 2022.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden skickade den 29 september 2023 ett förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för perioden 2024-2026. Avgifterna förslås öka kraftigt, särskilt för Ringhals som får en avgift på närmare 9 öre per kWh.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 8 november skickade bolaget in ett yttrande till regeringen över Ful-2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt som den 7 november 2023 meddelade en dom i Lst Uppsala:s av SFR-tillståndet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för ett kärnbränsleförvar i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har sett till att Kärnavfallsrådets hemsida återuppstår.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 28 juni 2023 skickat ut ett förslag på kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för perioden 2024-2026.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 3 oktober 2023 redovisat den första delen av regeringens utredningsuppdrag "Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet".
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kanslichefen för Miljöorgansiationernas kärnavfallsgranskning, MKG, medverkade den 5-7 september 2023 på en workshop anordnad av OECD/NEA
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 28 augusti skickat in ett gemensamt yttrande över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2024-2026 som Riksgälden skickade ut på remiss i slutet av juni.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen kungjorde den 16 augusti SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 15 augusti 2023 kungjorde mark- och miljödomstolen kärnavfallsbolaget SKB:s begäran att få tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 15 augusti 2023 fastställde miljödomstolen en tidsplan för den fortsatta prövningen av tillståndet med villkor för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt
Kärnavfallsbolaget SKB och bolaget AB Svafo har bägge fått nya VD:ar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB begärde den 30 juni 2023 tillstånd hos mark- och miljödomstolen för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 28 juni 2023 skickat ut ett förslag på kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för perioden 2024-2026.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att flytta tillbaka säte och ledningsfunktion från dagens placering i Katrineholm till myndighetens kontor i Solna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 1/2023 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Bolaget OKG vill bygga ut markförvaret för mycket lågaktivt radioaktivt avfall vid Oskarshamns kärnkraftverk. Den 21 juni 2023 gav mark- och miljödomstolen tillstånd till det. 

Nyhetsarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev