Regeringens godkänner kärnkraftindustrins forskningsprogram Fud-2022

Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022 som inlämnades till myndigheten för granskning hösten 2022. Regeringen gav i oktober kärnavfallsbolaget en möjlighet att lämna ett yttrande över både SSM:s yttrande och det mer kritiska yttrande över Fud-2022 som det nu nedlagda Kärnavfallsrådet skickade till regeringen i december 2022. I ett yttrande den 8 november bolaget allt som SSM säger och nämnde inte rådets yttrande med ett ord. Den 21 december godkände regeringen forskningsprogrammet.

Forskningsprogrammet Fud som tas fram av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB var tredje år är SSM:s och regeringens möjlighet att styra den forskning som bolaget gör. Det görs nu inte denna gången heller trots att det finns viktiga obesvarade frågeställningar om kopparkapseln långsiktiga integritet och möjligheten för lerbufferten runt kapseln och leran i kärnbränsleförvarets tunnlar att hålla tätt.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att SSM måste ha en mycket mer proaktiv roll i forskningsfrågor i den forsatta prövningen av kärnbränsleförvaret i myndighetens stegvisa prövning enligt kärntekniklagen.

 

Länkar:

Regeringen beslut över forskningsprogrammet Fud-2022, 231221 >>

Nyhet på Kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida om regeringsbeslutet, 231222 >>

 

Nyheter på MKG:s hemsida om Fud-2022:

SKB stödjer SSM:s yttrande över forskningsplanen Fud-2022, 231108 >>

Nyhet om att SSM skickar yttrande över Fud-22 till regeringen, 230322 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrar sig över forskningsprogrammet Fud-22, 230120 >>

Nyhet om andra Fud-yttranden, 221231 >>

Tillgång till referenser i SKB:s forskningsprogram Fud-22 som är SKBdoc-dokument, 221222 >>

Nyhet om informationsmöte om Fud-22 för remissinstanser, 221012 >>

Forskningsprogrammet Fud-22 klart: SSM skickar ut remiss, 220930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen tog beslut om forskningsprogrammet Fud-19, 201210 >>

Här finns alla Fud-processer beskrivna >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev