Kompletteringsfasen 2011-2015

Strax efter inlämnandet av ansökan om ett slutförvar, den 5 april 2011 skickade mark- och miljödomstolen ut ansökan på remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. Därefter har domstolen vid ytterligare två tillfällen, 2013 och 2015, begärt in synpunkter från remissinstanser. Efter varje inlämning har sökanden (kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB) fått bemöta synpunkterna.

I menyn till höger hittar du domstolens remiss och inkomna remissvar för varje tillfälle, år 2012, 2013 och 2015. Där hittar du också SKB:s senast uppdaterade kompletteringsinlämning. 

Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan och önskar därefter  synpunkter i sakfrågor.
Här kan du läsa mer om tiden efter kungörelsen >>

Den 4 juli 2017 kungjorde domstolen huvudförhandlingen om ansökan. Här kan du få information om huvudförhandlingen >>


Domstolens tidsplan

I samband med remissen skickade domstolen ut en tidsplan till sökanden (kärnavfallsbolaget). Denna tidsplan har reviderats efterhand.

Här hittar du domstolens tidplan för handläggning av mål M 1333-11 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev