Kompletteringsfasen 2011-2015

Strax efter inlämnandet av ansökan om ett slutförvar, den 5 april 2011 skickade mark- och miljödomstolen ut ansökan på remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. Därefter har domstolen vid ytterligare två tillfällen, 2013 och 2015, begärt in synpunkter från remissinstanser. Efter varje inlämning har sökanden (kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB) fått bemöta synpunkterna.

I menyn till höger hittar du domstolens remiss och inkomna remissvar för varje tillfälle, år 2012, 2013 och 2015. Där hittar du också SKB:s senast uppdaterade kompletteringsinlämning. 

Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan och önskar därefter  synpunkter i sakfrågor.
Här kan du läsa mer om tiden efter kungörelsen >>

Den 4 juli 2017 kungjorde domstolen huvudförhandlingen om ansökan. Här kan du få information om huvudförhandlingen >>


Domstolens tidsplan

I samband med remissen skickade domstolen ut en tidsplan till sökanden (kärnavfallsbolaget). Denna tidsplan har reviderats efterhand.

Här hittar du domstolens tidplan för handläggning av mål M 1333-11 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev