Remissvar 2017

Den 22 november 2016 skickade domstolen kärnavfallsbolagets senaste kompletteringar och bemötande i sak på remiss till alla de som skickat in yttranden i sak våren 2016. Dagen efter, den 23 november, skickade domstolen också ut en remiss med frågor om sambandet mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och behovet om samordnad prövning. Slutdatum för de två olika yttrandena är den 14 februari 2017.

Domstolens underrättelse, 161122 >>

Domstolens underrättelse, 161123 >>

Den 3 maj 2017 skickade domstolen ut en remiss med ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Motparterna i målet gavs tillfälle att senast den 17 maj 2017 yttra sig över utkastet till förhandlingsordningen.

Samtliga aktbilagor hos domstolen finns här >> (där finns även svar från de remissinstanser som avstår från att yttra sig)

 

Remissvar över förhandlingsordningen för huvudförhandlingen

Aktbilaga 549 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 548 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170517 >>

Aktbilaga 547 Yttrande från Kent S Pettersson, 170517 >>

Aktbilagor 545-546 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

Aktbilaga 544 Yttrande från Milkas, 170517 >>

Aktbilaga 543 Yttrande från Östhammars kommun, 170517 >>

Aktbilaga 542 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 541 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 540 Yttrande från Britta Kahanpää, 170517 >>

Aktbilaga 539 Komplettering till ab 535 från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 538 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170517 >> 

Aktbilaga 537 Yttrande från Herbert Henkel, 170517 >>

Aktbilaga 536 Yttrande från SERO, 170517 >>

Aktbilaga 535 Yttrande från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 534 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170516 >>

Aktbilaga 533 Yttrande från Svenska Kraftnät, 170516 >>

Aktbilaga 532 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 170516 >>

Aktbilaga 531 Yttrande från Naturvårdsverket, 170516 >>

Aktbilaga 530 Yttrande från SKB, 170515 >>

Aktbilaga 529 Yttrande frpn SGU, 170515 >>

Aktbilaga 528 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 170514 >>

Aktbilaga 527 MSB avstår från att yttra sig och kommer ej närvara vid huvudförhandlingen, 170512 >>

Aktbilaga 526 Yttrande från Christopher Busby och Ditta Rietuma, 170512 >>

Aktbilaga 525 Synpunkter på huvudförhandlingens genomförande från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170511 >>

 

Remissvar över kärnavfallsbolagets komplettering V och bemötande i sak, samt sambandet mellan bolagets ansökningar och behov av samordnad prövning

Aktbilaga 520 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 519 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 518 Bilaga till ab 514 - SKB:s sammanfattning av mottagna uttalanden, 170406 >>

Aktbilaga 517 Bilaga till ab 514 - Sammanfattande brev från SKB ang. samtådet i enlighet med Esbokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 516 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av skillnader mellan uttalandena från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 515 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av synpunkter från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 514 Mail från Naturvårdsverket till den tyska allmänheten, 170406 >>

Aktbilaga 513 Inkomna synpunkter från Polen och tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 512 Mail från Naturvårdsverket ang. slutredovisning av gränsöverskridande kommunivering i enlighet med Espokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 507 SKB:s yttrande över samordning av mål, samt målens fortsatta handläggning, 170310 >>

Aktbilaga 505 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om SKB:s komplettering V och bemötande, 170223 >>

Aktbilagor 502-503 Tillägg till ab 449 ang. seismisk riskanalys från Nils-Axel Mörner, 170219 >>

Aktbilagor 498-500 Bilagor till ab 494, FMKK:s yttrande, 170216 >>

Aktbilaga 497 Yttrande från SGU, 170216 >>

Aktbilaga 496 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170215 >>

Aktbilaga 495 Yttrande från britta Kahanpää, ledamot Milkas, 170215 >>

Aktbilaga 494 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK, 170214 >>

Aktbilaga 493 Yttrande från Milkas om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 492 Yttrande från Milkas om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >> 

Aktbilaga 489 Bilaga 3 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 488 Bilaga 2 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 487 Bilaga 1 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 486 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> 

Aktbilaga 485 Yttrande från Svenska Kraftnät om SFR 2, 170214 >>

Aktbilaga 484 Yttrande från Svenska Kraftnät om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle, 170214 >>

Aktbilaga 483 Yttrande från Svenska Kraftnät om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 482 Yttrande från Oskarshamns kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 481 Yttrande från Oskarshamns kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 480 Protkoll från kommunfullmäktige Oskarshamns kommun, 170214 >> 

Aktbilaga 479 Yttrande från SERO, 170213 >> (ersätter ab 470)

Aktbilaga 478 Yttrande från SSM om SKB:s SKB:s komplettering V och bemötande gällande ansökan enligt miljöbalken, 170213 >>

Aktbilaga 476 Yttrande från Energimyndigheten, 170213 >>

Aktbilaga 475 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 474 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten om om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 473 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170213 >>

Aktbilaga 472 Yttrande från Kärnavfallsrådet om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 471 Yttrande från kärnavfallsrådet om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 470 Yttrande från SERO, 170212 >> (Ersätts av ab 479)

Aktbilaga 469 Yttrande från Pete Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170212 >>

Aktbilaga 468 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, 170210 >>

Aktbilaga 467 Yttrande i sak från Naturvårdsverket, 170210 >>

Aktbilaga 466 Yttrande från SSM över frågor om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170210 >>

Aktbilagor 463-465 Yttrande från Östhammars kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170201 >>

Aktbilaga 462 Yttrande från Östhammars kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 461 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 460 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om tillåtlighets- och tillståndsfrågor av KBS-3 metoden, 170131 >>

Aktbilaga 459 Bilaga 2 till ab 457-458 - SERO:s yttrande, 170130 >>

Aktbilagor 457-458 Yttrande från SERO, 170128 >>

Aktbilaga 449 Yttrande från Nils-Axel Mörner ang. seismisk riskanalys, 161227 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev