Sakgranskningsfasen

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, sakgranskningsfas startades formellt den 29 januari 2016 då ansökan kungjordes av både myndighet och domstol. Pararellt med väntan på kompletteringsinlämningar sakgranskade dock SSM ansökan redan från den 12 oktober 2012 och under 2015 publicerade SSM preliminära granskningsresultat. Nyheter om dessa händelser hittar du bland länkarna nedan.

Den 23 januari 2018 skickade SSM sitt yttrande till regeringen, där prövningsprocessen fortsätter. Läs mer om yttrandet här >>

Remiss i sak
Under sakgranskningsfasen skickade myndigheten, den 28 april 2014, ut ansökningshandlingarna på en bred remiss. Vid kungörelsen av ansökan uppmanades även allmänheten att skicka in sina synpunkter.

Här kan du läsa mer, ladda ner remisserna och de inkommande remissvaren >>

Kompletteringsinlämningar
Här finns de kompletteringskrav som SSM skickat till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >>

Händelser i sakgranskningen:

2016
Nyhet om att SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas, 161031 >>

Nyhet om SSM:s yttrande i sak till domstolen, 160629 >>

SSM:s interna beslutsdokument om att kungöra ansökan 160121 >>

SSM:s kungörelse riktad till allmänheten, publicerat i bl.a. DN, SvD, UNT >>

Nyhet om att SSM kungjort ansökan, 160129 >>
 

2015
Nyhet om att SSM uppdaterar sin svarsstid för remissynpunkter, 151222 >>

Nyhet om att SSM publicerar preliminära granskningsresultat - Platsvalsfrågor, 151117 >>

Nyhet om att SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av slutförvaret för använt kärnbränsle, 150624 >> 

2014
SSM:s remiss – granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140428 >>

Nyhet om att SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak >>

2012
SSM:s beslut om att inleda den fördjupade sakgranskningsfasen för de områden där så kan ske, 121012 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev