Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisning enligt miljöbalken – 2006

Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) höll i februari 2006 ett seminarium om alternativa metoder i kärnavfallsfrågan. Syftet var att försöka bringa klarhet i vad lagstiftningen säger om vilka alternativa metoder som kärnavfallsbolaget bör redovisa och i vilken omfattning de ska vara redovisade.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-02-23
Kärnavfallsrådets seminarium om ”Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?”

Nyhet om mötet av MKG 2006-03-02
MKG deltog i Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

PDFKärnavfallsrådets rapport 2006:1 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev