Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisning enligt miljöbalken – 2006

Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) höll i februari 2006 ett seminarium om alternativa metoder i kärnavfallsfrågan. Syftet var att försöka bringa klarhet i vad lagstiftningen säger om vilka alternativa metoder som kärnavfallsbolaget bör redovisa och i vilken omfattning de ska vara redovisade.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-02-23
Kärnavfallsrådets seminarium om ”Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?”

Nyhet om mötet av MKG 2006-03-02
MKG deltog i Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

PDF Kärnavfallsrådets rapport 2006:1 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev