Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisning enligt miljöbalken – 2006

Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) höll i februari 2006 ett seminarium om alternativa metoder i kärnavfallsfrågan. Syftet var att försöka bringa klarhet i vad lagstiftningen säger om vilka alternativa metoder som kärnavfallsbolaget bör redovisa och i vilken omfattning de ska vara redovisade.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-02-23
Kärnavfallsrådets seminarium om ”Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?”

Nyhet om mötet av MKG 2006-03-02
MKG deltog i Kärnavfallsrådets seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

PDF Kärnavfallsrådets rapport 2006:1 >>