SSM 2011/2426 - Kompletteringar till slutförvarsansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/2426 finns kompletteringar till granskningen av SKB:s slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen. Om inget annat anges är alla handlingar nedan pdf-filer. 

Lista över handlingar i ärendet SSM2011/2426, 230529 >>

Du kan också följa ärendet på SSM:s hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/2426:

231. SKB:s avar på begärd komplettering kring försprödningsmekanismer för kapseln och åldring, deformationsåldring, blåsprödhet av segjärn, med bilaga 170904 >>

230. SSM:s begäran om komplettering om försprödningsmekanismer för kapseln, 170701 >>

229. SKB:s uppdaterade version av Bilaga K:1 från 161018 bifogas, 161021 >>
Bilaga: Bilaga K:1 Förslag till villkor >>

228. SKB:s komplettering och bemötande till mark- och miljödomstolen - rörande miljökonsekvenser till följd av hantering av bergmassor i Forsmark (KBS-3), 161018 >>
Bilagor:
1. Komplettering V och bemötande >>
2. Bilaga K:1 Förslag till villkor >>
3. Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer >>
4. Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>
5. Bilaga K:26 Ökat berguttag och hantering av bergmassor >> 

227. SKB:s svar på frågorna rörande krypmodellering för kopparhöljet, 151028 >>
Bilaga: Answers to SSM questions 2015-10-12 >>  

226. Begäran från SSM om förtydligande information avseende krypmodellering för kopparhöljet, 151009 >>

225. SKB:s komplettering som en del av KTL ansökan, 151002 >>
Bilagor:
1. Komplettering IV >>
2. Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >>
3. Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

224. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående krypmodell för OFP-koppar och implementering av modellen i ABAQUS, 151005 >>

223. Uppdaterat svar från SKB på frågor i protokoll från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 (SSM2011-1137) - fråga 9 om spänningskorrosion försök, 150805 >>
Bilaga: SKB R-15-11 Further metallographic analysis of MiniCan SCC test specimens, 2015 >> 

222. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar med koppling till ythydrologi, 150513 >> (SSM:s begäran, se handling 158)
Bilaga 1. "Water balances Forsmark", SKB-presentation >>
Bilaga 2. "Procedure for estimation of water fluxes and associated Transfer Rate Coefficients in the Pandora Model", SKB ID doc 1479486, 150513 >>

221. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 150513 >> (SSM:s begäran, se handling 101)
Bilagor:
1. "Derivation of a dose factor for Rn-222 release to a well", SKB doc ID 1418460 >>
2. "Reply to SSM question regarding homogeneous biosphereobjects", SKB doc ID 1480681 >> 

220. Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt, 150401 >>

219. Svar till SSMs begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning, >> (tidigare inlämnade svar, se handlingarna 194, 192, 191, 177, 176, 131)
Bilagor:
0. Innehållsförteckning komplettering III mars 2015 >>
1. Komplettering III Förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring >>
2. Bilaga K:2 – Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. (SKBdoc 1382754 ver 3.0) >>
3. Bilaga K:3 – Frågor och svar per remissinstans. (SKBdoc 1356032 ver 3.0) >>
4. Bilaga K:10 – Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterandeinformation i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - hantering och slutförvaring avanvänt kärnbränsle. (SKBdoc 1440053 ver 2.0) >>
5. Tilläggs-MKB avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring. (SKBdoc 1459765ver 1.0) >>
6. Samrådsredogörelse Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 avseende tillstånd till utökadkapacitet för mellanlagring. (SKBdoc 1460199 ver 1.0) >>
7. Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink. (SKBdoc 1466604 ver1.0) >>
8. Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använtkärnbränsle. (SKBdoc 1467351 ver 1.0) >>
9. Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring. (SKBdoc1469192 ver 1.0) >>
10. Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink. (SKBdoc1469340 ver 1.0) >>

218. Svar på SSMs begäran om förtydligande rörande beräkningsbeskrivningen "the mean of the peaks value", 150320 >>

217. Svar till SSM på begäran om komplettering med samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 150316 >> (SSM:s begäran, se handling 203)
Bilaga 1. Samlad redovisning om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten SKBdoc 1473304 ver 1.0, 150316 >>
Referens 1 för bilaga 1: SKBdoc 1473303 ver 1.0. Evaluation of evidence for copper corrosion products presented in Hultquist et al. (2013) Lars Werme>>
Referens 2 för bilaga 1: Copper in ultrapure water et al. Department of Chemistry Ångström Laboratory 2015 SKBdoc 1470267 ver 1.0.>>
Referens 3 för bilaga 1: Analyses on copper samples from Micans Berastegui et al. Department of Chemistry Ångström Uppsala university, 150313 SKBdoc 1473479 ver 1.0 >>
Bilaga 2. Certificate of Analysis Copper 99.9% lot H13U014. Alfa Aesar. SKBdoc 1462347 ver 1.0>>
Bilaga 3. Manus till SKB TR-15-03 Study of H2 gas emission in sealed compartments containing copper immersed in 02-free water, Johansson J, Blom A, Chakharkina A, Pedersen K, 2015.. Micans. Manus till SKB TR-15-03. SKBdoc 1472455 ver 1.0 >>

216. Sammanfattning av SKB:s svar på begärda kompletteringar och förtydliganden, februari 2015, 150227 >>

215. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 150227 >>
Bilagor:
1. Kriticitetsanalys och utbränningskreditering – Metodikrapport. SKBdoc1369704 version 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
2. SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel. SKBdoc 1397015 version 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
3. SKB Burn up validation with Scale 6.1. SKBdoc 1433410 version 1.0,Svensk Kärnbränslehantering AB >>
4. Kriticitetsanalys för KBS-3-systemet och slutförvaring av använtkärnbränsle. SKBdoc 1422106 version 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
5. Clab – Kreditering av BA i BWR-bränsle för BWR kompakt- ochnormalkassett. SKBdoc 1392248 version 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
6. Clink – Kreditering av BA i BWR-bränsle för transportkassetten och kapselför slutförvar. SKBdoc 1437058 version 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
7. What if criticality in the final repository? SKBdoc 1417199 version 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>

214. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande kontroll och prövning av kapseln, 150227 >> 
Bilaga: Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver1.0 >>  

213. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 150227 >> (SSM:s begäran, se handling 188)
Bilaga:
Canister Insert Steel Lid – Investigation into the need for damage tolerance analyses.SKBdoc 1451358 ver 1.0, Scanscot Technology AB, 2015 >> 

212. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys, 150227 >> (SSM:s begäran, se handling 168)
Bilagor:
1. Modelling and analysis of BWR-canister and buffer for earthquake induced rockshear with copper corrosion. SKBdoc 1469524 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
2. A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressuredependent initiation of ductile failure in metallic materials. SKBdoc 1393179 ver 2.0, TrueStress Engineering, 2015 >>

211. Svar till SSM på frågor från kapselavstämningsmötet 25 juni 2014, 150227 >> (se SSM2011/1137 - Om tillståndsprövningen)
Bilagor:
1. Statistisk analys av brottförlängning och brottseghet för BWR- och PWR insatserSKBdoc 1464317 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering >>
2. Detailed models for BWR-canisters for Earthquake induced rock shearing. SKBdoc1439722 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
3. Damage tolerance analysis of BWR-canister inserts for spent nuclear fuel in thecase of an earthquake induced rock shear load – Influence of using more detailedmodels. SKBdoc 1450913 ver 1.0 Inspecta Technology, 2014  >>
4. Detailed models for PWR-canisters for Earthquake induced rock shearing. SKBdoc1439730 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
5. Damage tolerance analysis of PWR-canister inserts for spent nuclear fuel in thecase of an earthquake induced rock shear load – Influence of using more detailedmodels. SKBdoc 1459222 ver 1.0, Inspecta Technology 2015  >>
6. Samlad kravbild avseende kapselns mekaniska integritet. SKBdoc 1471283 ver 1.0,Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
7. Estimation of oxide growth on joint surfaces during FSW. SKBdoc 1402837 ver1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
8. Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads.SKBdoc 1399768 version 2.0. Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
9. A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressuredependent initiation of ductile failure in metallic materials. SKBdoc 1393179 ver 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>

210. SSM:s begäran om förtydligande information avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt, 150211 >>

209. Svar till SSM på frågor från möte om fosfors inverkan på kopparens krypegenskaper, 150129 >>

208. Sammanfattning av SKB:s svar på begärda kompletteringar och förtydliganden, slutet 2014, 150115 >>

207. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar, 150114 >> (SKB:s begäran, se handling 100)
Bilaga: Hydrostatic pressure for detailed BWR/PWR-canisters >>

206. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 150115 >> (SSM:s begäran, se handling 61. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 76 och 149)
Bilaga 1: Kriticitetsanalays och utbränningskreditering - Metodikrapport >>
Bilaga 2: SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel >>
Bilaga 3: SKB burn up validation with Scale 6.1 >>
Bilaga 4: Kriticitetsanalys för KBS-3-systemet och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
Bilaga 5: Clab - Projektrapport - Kreditering av BA i BWR-bränsle för BWR kompakt- och normalkassett >>
Bilaga 6: Clink - Kreditering av BA i BWR-bränsle för transportkassetten och kapsel för slutförvar >>
Bilaga 7: What if criticality in the final repository >>  

205. SKB:s svar angående begäran om komplettering om kopparkorrosion samt plan för hantering av kvarstående frågor, 141128 >>
Bilaga: Certificate of Analysis, Alfa Aesar >> 

204. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande - bränsleupplösning, 141030 >>

203. SSM:s Begäran om komplettering - samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och förtydligande av senaste resultat, 141029 >>

202. Leveranslista på kompletteringar och förtydliganden september 2014 rörande ansökningarna för KBS-systemet, 140930 >>

201. SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 59. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 173, 163 och 155)
Bilagor:
1. Main study – Copper tube extrusion. SKBdoc 1377246 ver 2.0, MEFOS >>
2. Simulation of forging of lids with different upper tools. SKBdoc 1392448 ver 1.0, MEFOS >>
3. Main study – Simulation of copper lid manufacturing. SKBdoc 1399827 ver 1.0, MEFOS >>
4. Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures. SKBdoc 1410172 ver 1.0 >> 
5. Creep of copper with different NDT sound attenuation. SKBdoc 1411196 ver 1.0, KIMAB >>
6. Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material. SKBdoc1288288 ver 2.0 Inspecta Technology >>
7. Summary of important characteristic parameters for the insert, based on performedstrength and damage tolerance analyses. SKBdoc 1288292 ver X.X >>
8. Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension,compression and fracture toughness testing. SKBdoc 1414800 ver 1.0 >>
9. Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver 1.0 >>

200. SKB:s plan för komplettering på SSM:s begäran om skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 188)

199. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande om nedträngning av utspädda vatten, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 189)

198. SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande kontroll och prövning för fastställande av kapselns initialtillstånd, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 58. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 172 och 118)
Bilagor:
1. Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret. SKBdoc 1365182 ver 1.0 >>
2. Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion. SKBdoc 1388095 ver 1.0 >>
3. Kvalificering av oförstörande provning. SKBdoc 1414464 ver 1.0 >>
4. Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns rör, lock och botten. SKBdoc 1414374 ver 1.0 >>
5. Kravbild för oförstörande provning av segjärnsinsats. SKBdoc 1414760 ver 1.0 >>
6. Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns svetsar. SKBdoc 1415307ver 1.0 >>
7. Attenuation dependent detectability at ultrasonic inspection of copper. SKBdoc1411328 ver 2.0 >>
8. Investigation of defects in manufacturing of copper tubes. SKBdoc 1399823 ver1.0 >>
9. Simulation of forging of lids with different upper tools. SKBdoc 1392448 ver 1.0 >>
10. Main study – Simulation of copper lid manufacturing. SKBdoc 1399827 ver 1.0 >>
11. Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver1.0 >> 

197. Lägesrapport från SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 16. SKB:s tidgare rapporter, se handlingarna 142 och 128)
1. "Steady state pressures in vials sealedwith butyl rubber stoppers"  SKBdoc 1448587 >>
2. "Additional measurement regarding corrosion of copper in oxygen free environment", Studsvik Arbetsrapport N-14/263. SKBdoc 1448658 >> 

196. SKBs svar på SSMs begäran om komplettering angående klimatfrågor, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 105)

195. SKBs svar på SSMs begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 56. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 174, 160 och 128) 
Bilagor: 
1. Influence of high chloride concentration on copper corrosion. SKBdoc 1398014 ver 1.0 >>
2. King F, Lilja C, 2013. Localised corrosion of copper canisters in bentonite porewater. SKB TR-13-27 >>
3. Sulphide mass-transport limited corrosion. SKBdoc 1422182 ver 2.0 >>
4. Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in theinsert. SKBdoc 1419961 ver 1.0 >>
5. The role of hydrogen in copper. SKBdoc 1420051 ver 1.0 >>
6. Olsson P, Chang Z, Yousfi A, Thuvander M, Boizot B, Brysbaert G, MetayerV, Gorse-Pomonti D, 2013. Electron irradiation accelerated Cu-precipitationexperiment. SKB R-13-50 >>
7. Taxén C, Sandberg B, Lilja C, 2014. Possible influence from stray currents fromhigh voltage DC power transmission on copper canisters. SKB TR-14-15 >>

194. Uppdaterad dokumentation till Miljökonsekvensbeskrivningen, 140917 >>
Bilagor: Samma bilagor som i handling 191 och 192.  

193. SSM:s begäran skickad till SKB om förtydligande av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - bakgrund beta- och gammastrålning i alfadopade prov m.m., 140915 >>

192. SKB:s korrigering av komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning, 140909 >> (se handling 191)
Bilaga:
- Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. >>

- Bilaga K:13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >> 

191. Svar från SKB till SSM på begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning, 140904 >>
Bilagor:
Komplettering I, 2013
- Kompletteringsyttrande >>
- Bilaga K:1 Förslag till vilkor >>
- Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>
- Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >>
- Bilaga K:4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >>
- Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
- Bilaga K:6 Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >>
- Bilaga K:7 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark, beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >>
- Bilaga K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

Komplettering II, 2014
- Kompletteringsyttrande >>
- Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>
Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >> (uppdaterad)
Bilaga K:5 Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>
Bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>
Bilaga K:12 Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>
- Bilaga K:13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >> (uppdaterad)
Bilaga K:14 Berg- och bentonittransporter Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>
Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>
Bilaga K:16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark 2012 >> 
Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärde i Forsmark >> 
Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>
Bilaga K:19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper - en relativ jämförelse av Forsmark med referensområde >> 
- Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>
- Bilaga K:16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark 2012 >>
- Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärde i Forsmark >> 
- Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>
- Bilaga K:19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper - en relativ jämförelse av Forsmark med referensområde >> 

190. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande Hultsfred som alternativ plats, 140904 >>
Bilaga: Bilaga K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>

189. SSM:s begäran om förtydligande information angående nedträgning av utspädda vatten och tider till advektiva förhållanden i bufferten, 140813 >>

188. SSM:s begäran om komplettering - Skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 140806 >>

187. Sammanfattning av SKBs svar på begärda kompletteringar och förtydliganden juli 2014, 140704 >>

186. Svar på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättning ”inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter”, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 179)

185. Svar på begäran om förtydligande rörande spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 169)
Bilaga 1: Isostatlastfallet - BWR1-9 PWR1-4 - Rev2_3.xlsx >>
Bilaga 2: Skjuvlastfallet - BWR o PWR - 5-10 cm - Rev0.xlsx >> 

184. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar med koppling till ythydrologi, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 158)
Bilaga 1: Water balances Forsmark >>

183. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande uppdatering av bränslets initialtillstånd m.h.t. förlängda reaktordrifttider, 140704>> (SSM:s begäran, se handling 139)

182. Svar på begäran om komplettering rörande utveckling av grundvattenkemi på försvarsdjup på kort och medellång sikt, 140704>> (SSM:s begäran, se handling 138)

181. Information rörande kommande kompletteringar av KBS-3 ansökningarna, 140627 >>

180. Svar på när komplettering ska lämnas - om konstruktionsförutsättning "inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter", 140520 >> (SSM:s begäran, se handling 179)

179. Begäran om komplettering - Konstruktionsförutsättning "inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter", 140321 >>

178. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende kapselns mekaniska integritet, 140314 >> (Tidigare inlämningar, se handlingar 161 och 128. SSM:s begäran, se handling 57)
Bilaga 1-21: Se handling 161 nedan.
Bilaga 22: Probabilistic analysis of BWR canister inserts for spent nuclear fuel in the case of an earthquake  induced rock shear load >>
Bilaga 23: PM - Probabilistisk analys av skjuvlastfallet >>
Bilaga 24: Defect distributions for BWR- and PWR-insert material >>
Bilaga 25: Modelling of a canister with broken insert subjected to earthquake induced shear and subsequent glacial load >> 

177. Rättelse i "Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen", 140312 >>

176. Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen, 140310 >>

175. Sammanställning av SKB:s svar på begärande om förtydliganden och kompletteringar – radionuklidtransport och dosberäkningar samt effekter på andra organismer än människor, 140225 >>

174. Svar till SSM från SKB på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 56. Tidigare inlämnade svar, se handling 160 och 128) 
Bilaga 1: Influence of high chloride concentration on copper corrosion >>
Bilaga 2: "Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore water" King F, Lilja C, 2013 >> 
Bilaga 3: Sulphide mass-transport limited corrosion >>
Bilaga 4: Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in the insert >>
Bilaga 5: The role of hydrogen in copper >>
Bilaga 6: "Electron irradiation accelerated Cu-precipitation experiment" Olsson P, m.fl. 2013 >> 

173. SKBs svar på kompletteringar - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 59) 
Bilaga 1: "Summary of important characteristic parameters for the BWR- and PWR-insert, based on performed strengthand damage tolerance analyses" Inspecta >>
Bilaga 2: "Februarileverans av svar på kompletteringar och förtydliganden rörandeansökningarna för KBS-3-systemet" >>

172. Svar på kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 58) 
Bilaga 1: "Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret" >>
Bilaga 2: "Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion" >>
Bilaga 3: "Kvalificering av oförstörande provning" >>
Bilaga 4: "Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns rör, lock och botten" >>
Bilaga 5: "Kravbild för oförstörande provning av segjärnsinsats" >>
Bilaga 6: "Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns svetsar" >>
Bilaga 7: "Attenuation dependent detectability at ultrasonic inspection of copper" >>
Bilaga 8: "Investigation of defects in manufacturing of copper tubes" >>
Bilaga 9: "Simulation of forging of lids with different upper tools" >>
Bilaga 10: "Main study – Simulation of copper lid manufacturing" >> 

171. Sammanställning av leveransen 28:e februari av svar på kompletteringar och förtydliganden, 140228 >>

170. Svar från SKB på begäran om förtydligande rörande krypdeformation, 140228 >>
Bilaga: - Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >> (30 MB)
Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >> (4 MB) 

169. Begäran om förtydligande information till SKB från SSM - spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall, 140224 >>

168. Begäran om komplettering till SKB från SSM - Inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys, 140221 >>

167. Tidsplaner för besvarande av kompletteringsbegäranden, 140214 >> (se SSM:s begäranden, handlingarna 138, 139 och 140)

166. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande EFPC, 140212 >>

165. SKBs svar på SSMs begärda kompletteringar rörande KBS-3, 140205 >>

164. Samma som handling 161. Dubbelt diarieförd?

163. Svar på SSMs begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140205 >>
Bilaga 1: "Main study – Copper tube extrusion", MEFOS >> (sekretessbelagd)
Bilaga 2: "Simulation of forging of lids with different upper tools", MEFOS >>
Bilaga 3: "Main study – Simulation of copper lid manufacturing", MEFOS >>
Bilaga 4: "Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures" >>
Bilaga 5: "Creep of copper with different NDT sound attenuation", KIMAB>> 

162. Svar på SSMs begäran om komplettering rörande retardation av radionuklider, 140205 >>
Bilaga 1:  "Memorandum: Retardation of radionuclide transport in cementaffected groundwater – response to the request by SSM for supplementaryinformation on retention of radionuclides", Crawford J, 2014 >>
Bilaga 2: "Review of the SR-Site sorption database for the SR-PSU assessment; preliminary results", Ochs M, 2013 >>
Bilaga 3: "Modelling of radionuclide retention by matrix diffusion in a layered rock model – Response to the request by SSM for supplementary information on retention of radionuclides", Löfgren M, Crawford J , 2014 >>
Bilaga 4: "Artefacts associated with electrical measurements of the rockmatrix formation factor – response to the request by SSM for supplementaryinformation on retention of radionuclides", Löfgren M, 2013 >> 

161. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende kapselns mekaniska integritet, 140205 >> (Tidigare inlämningar, se handlingar 178 och 128. SSM:s begäran, se handling 57)
Bilaga 1: Uneven swelling pressure on the canister simplified load cases derived from uneven wetting, rock contours and buffer density distribution >>
Bilaga 2: Residual stress measuring by incremental hole drilling technique ver.1 >>
Bilaga 3: Residual stress measuring by incremental hole drilling technique ver.2 >>
Bilaga 4: Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material >>
Bilaga 5: DHD residual stress measurements within the cast iron insert of a radioactive wastecanister >>
Bilaga 6: Förstudie — Duktilitetssänkning på grund av treaxliga spänningstillstånd >>
Bilaga 7: Global simulation of copper canister - final deposition >>
Bilaga 8: Inverkan av spänningstillståndet på duktilitet i segjärnsinsats—En summering avexperimentella data >>
Bilaga 9: A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressure dependent initiation of ductile failure in metallic materials >>
Bilaga 10: Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >>
Bilaga 11: Shearing of copper canister at top and base >>
Bilaga 12: Residual stress measurements within the Cast Iron Insert of a radioactive waste canister >>
Bilaga 13: Earthquake induced rock shear through a deposition hole-part 2 >>
Bilaga 14: Continuum modeling of nodular cast iron using a porous plastic model with pressure-sensitive matrix — Experiments, model calibration & verification >>
Bilaga 15: Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension,compression and fracture toughness testing >>
Bilaga 16: Detailed BWR and PWR canister analysis >>
Bilaga 17: Evaluation of residual stress measurements—Effect of measured residual stresseson damage tolerance of cast iron BWR- and PWR-inserts >>
Bilaga 18: The role of phosphorus for mechanical properties in copper >>
Bilaga 19: Evaluation of the effect of triaxial stress state on damage tolerance of cast ironinserts >>
Bilaga 20: Analysis of copper lid response to axi-symmetric unfavourable swelling loadsunder the water saturation phase >>
Bilaga 21: Influences of load variations on the plastic deformation in friction stir welds andcontour slits in copper shells >> (ännu inte utgiven)

160. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140205 >> (SSM:s begäran, se handling 56) 
Bilaga 1: Influence of high chloride concentration on copper corrosion >>
Bilaga 2: SKB TR -13-27 "Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore water" King F, Lilja C, 2013 >> 
Bilaga 3: Sulphide mass-transport limited corrosion >>
Bilaga 4: Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in the insert >>
Bilaga 5: The role of hydrogen in copper >>
Bilaga 6: SKB R-13-50 "Electron irradiation accelerated Cu-precipitation experiment" Olsson P, m.fl. 2013 >> 

 

159. Begäran till SKB från SSM om tidsplan för kompletteringar, 140203 >>

158. Begäran till SKB från SSM komplettering om – Radionuklidtransport och dosberäkning med koppling till ythydrologi, 140124 >>

157. Brev till SKB angående December 2013 leverans av svar på kompletteringar och förtydliganden, 140110 >>

156. Sammanställning av decemberleveransen av svar på kompletteringar och förtydliganden, 131220 >>

155. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 131220 >>
Bilaga 1: Main study - Copper tube extrusion >> (sekretessbelagd)
Bilaga 2: Simulation of forging of lids with different upper tools >>
Bilaga 3: Main study - Simulation of copper lid manufacturing >>
Bilaga 4: Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures >>
Bilaga 5: Creep of copper with different NDT sound attenuation >>
Bilaga 6: Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material >>
Bilaga 7: Summery of important characteristic parameters for the insert, based on performed strength and damage tolerance analyses >>
Bilaga 8: Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension, compression and fracture toughness testing >> 

154. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 131220 >>
Bilaga 1: Interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit >>

153. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende metallegeringar i bränsle, 131220 >>
Bilaga 1: Metal alloy particles in spent nuclear fuel >>

152. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande lång återmättnadsfas, 131220 >>
Bilaga 1: "Conceptual uncertainties and their influence on bentonite hydration", Åkesson M, 2013 >>
Bilaga 2: "Water uptake in the CRTexperiment", Kristensson O, m.fl. 2013 >>
Bilaga 3: "Description of how the CRT-model was used and how THM and TH models differ in terms of analyzing the hydration process" Kristensson O, 2013 >>
Bilaga 4: "Bentonites other than MX-80" Åkesson M, 2013 >>
Bilaga 5: "The distribution of saturation times in the Forsmark repository. The effect of hydraulic connections between deposition holes", Malmberg D, m.fl. 2013 >>
Bilaga 6: "Analysis of saturation intervals concerning long time safety during the hydration process" Kristensson O, 2013 >>
Bilaga 7: "Analysis of risks and consequences of uneven wetting in a dry deposition hole" Börgesson L, 2013 >>
Bilaga 8: "Analysis of how a buffer with brittle shear properties may affect the rock shear case" Börgersson L >>
Bilaga 9: "Analys av i vilken mån en långsam återmättnad kan förvärra försämringar av buffertens materialegenskaper pga kemiska och strukturella omvandlingar i förhållande till ett fall med snabb återmättnad" Karnland O, m.fl. 2013 >> 

151. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar, 131220 >>
Bilaga 1: Treatment of redox in SR-Site solubility calculations >>
Bilaga 2: Handling of uncertainty in thermodynamic data >>
Bilaga 3: Treatment of silver in solubility calculations >>
Bilaga 4: Simple Functions Spreadsheet tool: Phosphates update and Temperature assessment >>
Bilaga 5: Reply to comments and questions from SSM concerning Ba-Ra sulphate co-precipitation in canister >>

150. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 131220 >>
Bilaga 1: "Betydelsen av mikrobiell sulfatreduktion med organiskt upplöst material DOC", Kalinowski B, 2013 >>
Bilaga 2: "Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna" Puigdomenech I, 2013 >>
Bilaga 3: "Why components that have been measured during the site investigations have been excluded from the SR-Site calculations" Auqué L F, m.fl. 2013 >>
Bilaga 4: "Effects of weathering of silicate minerals and cation-exchange on the geochemical safety indicators during the hydrogeochemical evolution at Forsmark" Auqué L F, m.fl. 2013 >>
Bilaga 5: "Future evolution of groundwater composition at Forsmark during an extended temperate period" Joyce S, m.fl. 2013 >> 

149. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 131220 >>
Bilaga 1: Kriticitetsanalays och utbränningskreditering - Metodikrapport >>
Bilaga 2: SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel >>
Bilaga 3: What if criticality in the final repository >> 

148. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående rapport TR-10-08 "Long term radiological effects on plants and animals of deep geological repository", 131220 >>
Bilaga:  Katalog med datauttag från databasen Sicada (Sicada_10_089), innehåller 14 filer (obs! dessa är inte pdf:er):
activities.rtf >>
activity_comments.rtf >>
activity_types.rtf >>
exportlog.log >>
file_references.txt >>
fishes Sicada.xls >>
fishes.xls >>
fishes_bg_blast.xls >>
fishes_blasted.xls >>
fishes_sum_weight.xls >>
fishes_weight_blast.xls >>
fishing_bg_data.xls >>
ListOfContents.txt >>
table_descriptions.rtf >>

147. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dos, 131220 >>
Bilaga: "Derivation of a dose factor for Rn-222 release to a well" >>

146. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande effekter på andra organismer än människan, 131220 >>

145. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan, 131220 >>
Bilaga: Response to SSM on hydrogeological conditions during glacial effects >> 

144. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 131220 >>
Bilaga 1: "Responses to SSM on Hydrogeology", Lee Hartley and Steve Joyce, AMEC 23 may 2013 >>
Bilaga 2: Excelfil "SSM-properties-question2", SKB doc 1396327 >> (33 MB)
Bilaga 3: "hydrogeological_base_case_r0_velocity", SKB doc 1396328 >>
Bilaga 4: "Responses to SSM on Uncertainties in Hydrogeological Calculations, Question 1", Lee Hartley AMEC, m.fl. >>

143. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 131220 >>
Bilaga 6: "Combustion of peat", Stenberg K, Avila R, 2013 >>

142. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten december 2013, 131220 >>

141. Förtydligande till SKB från SSM om – alternativa slutförvarsmetoder, 131220 >>

140. Begäran till SKB från SSM om komplettering- Hultsfred som alternativ plats, 131217 >

139. Kompletteringsbegäran till SKB från SSM om bränsle - förlängda drifttider, 131217 >>

138. Kompletteringsbegäran till SKB från SSM om grundvattenkemi, 131217 >>

137. Begäran till SKB från SSM om förtydligande - EFPC, 131217 >>

136. Brev till SKB från SSM angående lämnade kompletterande underlag till ansökan, 131126 >>

135. Begäran av förtydligande data: miljökoncentrationer av Ac-227, 131007 >>

134. SKB:s svar på begäran om komplettering av MKB - Tillkommande underlag rörande hushållningsperspektivet, 131003 >> (SSM:s begäran, se handling 68)
Referens: SKB P-13-33 Utvecklingen av snabba reaktorer >> (Den rapport som anges som referens i kompletteringssvaret. Rapporten skickades dock inte med svaret till SSM)

133. SSM:s tidplan för TPP, version 2.0, 131003 >>

132. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet, 131001 >>

131. Mail från SKB >>
SKB:s svar SSMs begäran om komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning - Tillkommande underlag rörande konceptet djupa borrhål, 130930 >> 

Bilagor:
1. SKB P-13-08 ”Förutsättningar för borrning av och deponering i djupa borrhål” >> 
2. SKB P-13-10 ”Modelling of thermally driven groundwater flow in a facility for disposal of spent nuclear fuel in deep boreholes” >>
3. SKB P-13-12 ”Review of geoscientific data of relevance to disposal of spent nuclear fuel in deep boreholes in crystalline rock” >>
4. SKB P-13-13  ”Radiological consequences of accidents during disposal of spent nuclear fuel in a deep borehole” >> 

130. Avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 130423 >>

129. Begäran om förtydligande information - om förtydligande information angående utvärdering av risker för växter och djur, 130826 >>

128. SKB:s mail till SSM med kompletteringar och förtydliganden, 130628 >>
Huvuddokument: Kompletteringar och ytterligare information rörande ansökningarna för KBS-3-systemt, 130627 >>
Bilagor:
Bilaga 1. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 130626 >>
Bilaga 2. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande krypdeformation för kapseln, 130627 >>

Bilaga 3. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 64)
Bilaga 1. Komplettering angående den avfasade överkanten (”bevel”) av deponeringshål >> 
Bilaga 2. Beräkning av volymer relaterade till deponeringshål designade enligt KBS-3V >> 
Bilaga 3. Komplettering angående tillverkning och installation av buffertringar och buffertblock >>

Bilaga 4. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 56)
Bilaga: Influence of high chloride concentration on copper corrosion, 130626 >>

Bilaga 5. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kapselns mekaniskaintegritet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 57) 

Bilaga 6. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kontroll och provning för fastställande av kapselns inititialtillstånd, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 58)
Bilaga 1. Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>
Bilaga 2. Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion, 130627 >> 

Bilaga 7. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverknings aspekter för ingående delar i kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 59)

Bilaga 8. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktion av undermarksdel, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 62)

Bilaga 9. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande information och IT-säkerhet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 70)
Bilaga: Principer för informations och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall >>

Bilaga 10. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande ledning och styrning, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 72)

Bilaga 11. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 78)
Bilaga 1. Verification/validation of the codes ERICA and MATLAB-Pandora >> 
Bilaga 2. Verification/validation of the codes PHREEQC, PHAST and TOUGHREACT >> 
Bilaga 3. Documentation of the code for erosion and corrosion calculations in SR-Site, 130626 >>

Bilaga 12. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 43)
Bilaga 1. Betydelsen av mikrobiell sulfatreduktion med organiskt upplöst material (DOC) >> (SSM:s begäran, se handling 80)
Bilaga 2. Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna >> (SSM:s begäran, se handling 80)

Bilaga 13. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande bergspänningar i Forsmark, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 81)

Bilaga 14. Svar till SSM på begäran om redovisning av bränslerester från Studsvikanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 85)
Bilaga 1. Bränslerester från Studsvik fördelade i kapslar för Kärnbränsleförvaret >>
Bilaga 2. Uppskattning av riskbidrag från bränslerester, 130521 >>

Bilaga 15. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 88)

Bilaga 16. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 90)
Bilaga 1. LDF >> (excel-fil)
Bilaga 2. LDF Ra226 >> (excel-fil)
Bilaga 3. LDF Th230 >> (excel-fil)
Bilaga 4. LDF U238 >> (excel-fil)
Bilaga 5. Variation of LDF during a sea period >> 

Bilaga 17. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar, 130626 >>

Bilaga 18. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande planer för demonstrationsdeponering, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 102)

Bilaga 19. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående radionuklidtransport, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 104)
Bilaga: Responses to SSM on Radionuclide Transport >>

Bilaga 20. Svar till SSM på begäran om komplettering angående klimatfrågor, 130627 >>

Bilaga 21. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 107)
Bilaga 1. Responses to SSM on Hydrogeology, 130523 >>
Bilaga 2. SSM-properties-question2 >> (excel-fil)
Bilaga 3. Hydrogeological base case r0 velocity >> (excel-fil)

Bilaga 22. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende radionuklidretardation, 130627 >>
Bilaga: Review of the SR-Site sorption database for the SR-PSU assessment; preliminary results >>

Bilaga 23. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 98)
Bilaga 1. Treatment of redox in SR-Site solubility calculations >> 130424
Bilaga 2. Handling of uncertainty inthermodynamic data, 130513 >>
Bilaga 3. Treatment of silver in solubility calculations, 130426 >>

 

127. SKB:s svar till SSM på begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130520 >> (SKB:s begäran, se handling 97)

126. SKB:s svar till SSM angående kompletteringsbegäranden skickade i mars 2013, 130520 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 105-108)

125. mail till SSM:s registrator angående SKB:s svar på begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130520 >>

124. Brev till SKB från SSM angående kompletteringar, 130426 >> (daterad 130423 i SSM:s diarie)

123. SKBs tidplan angående SSMs begäranden som skickade i februari 2013, 130403 >>

122. SKB:s svar på begäran om komplettering - MKB, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 68)

121. SKB:s svar på begäran om komplettering - fysiskt skydd, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 73)

120. SKB:s svar på begäran om komplettering - lång återmättnadsfas, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 79) 

119. SKB:s svar på begäran om komplettering - radionuklidtransport och dosberäkningar, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 90)
Bilaga 1: LDF >> (excelfil på 12 MB)
Bilaga 2: LDF Ra226 >>
Bilaga 3: LDF Th230 >>
Bilaga 4: LDF U238 >>

118. SKB:s svar på begäran om komplettering - kontroll och provning kapselns initialtillstånd, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 58)
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >> 

117. SKB:s svar på begäran om komplettering - buffert och återfyllning under drift av slutförvar, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 64)
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>  

116. SKB:s svar på begäran om komplettering - SR drift kapsel, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 63)

115. SKB:s svar på begäran om komplettering - kärnämneskontroll, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 71) 

114. SKB:s svar på begäran om komplettering - information och IT-säkerhet, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 70)

113. SKB:s svar på begäran om komplettering - konstruktion av undermarksdel, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 62)

112. SKB:s svar på begäran om komplettering - kemisk erosion av buffert, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 84)
Bilaga: Protocol for rheological measurements within the BELBaR project >>

111. SKB:s svar på begäran om komplettering - vätgastransport i slutförvaret, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 86)

110. SKB:s svar på begäran om komplettering - Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 82)

109. SKB:s svar på begäran om komplettering - förvarsdjup, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 83)

108. Begäran om komplettering - Retardation av radionuklider, 130326 >>

107. Begäran om komplettering - osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 130315 >>

106. Begäran om komplettering - förekomst, egenskaper och långsiktig stabilitet av metall-legeringen Mo-Tc-Ru-Rh-Pd, 130315 >>

105. Begäran om komplettering - Klimat, 130315 >>

104. Begäran om förtydligande information - beräkningar för radionuklidtransport, 130311 >>

103. SKB:s plan för besvarande av kompletteringsbegäranden inkomna i december 2012, 130215 >> (se också handling 93)

102. Begäran om komplettering angående planer för demonstrationsdeponering, 130211 >>

101. Begäran om komplettering ang radionuklidtransport och dosberäkningar, 130211 >>

100. Begäran om kompletteringar angående konstruktionsförutsättningar, 130211 >>

99. Begäran om komplettering angående hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan, 130211 >>

98. Begäran om komplettering angående löslighetsberäkningar, 130211 >>

97. Begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130211 >>

96. Information från SKB angående begäran om kompletteringar av modellering av vätgastransport, 130205 >> (SSM:s begärande, se handling 86)

95. Mail från SKB med svar på begäran om förtydligande ang dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130128 >> (SSM:s begärande, se handling 94)
Bilaga 1: SKB:s svar på begäran om förtydligande ang dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130128 >>
Bilaga 2: SKB's handling of the regulatory review of the safety assessment SR-Can, 110911 >>  

94. Begäran om förtydligande information angående dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130118 >>

93. SKB:s information om begäranden om kompletteringar: Slutförvaret och KBS-3-systemet, 121221 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 56-59, 61-62, 64, 70-73)
Bilaga 1: "Svar på SSM:s begäranden om kompletteringar rörande slutförvaret ochKBS-3 systemet" >> 

92. SKB:s information om begäran om komplettering: Bränsleupplösning, 121221 >> (SSM:s begäran, se handling 66)
Bilaga 1: "Svar till SSM på begäran om kompletetring om inverkan av vätgas på bränsleupplösning" >>

91. SKB:s information om begäran om komplettering: Hydrogeologiska utredningar, 121217 >> (SSM:s begäran, se handling 50)
Bilaga 1: "Svar på SSM:s begäran om förtydligande information rörandehydrogeologiska utredningar" >>
Bilaga 2:  "Reply to questions by SSM" >>

90. Begäran om komplettering om radionuklidtransport och dosberäkningar, 121217 >>

89. Begäran om komplettering om effekter på andra organismer än människan, 121217 >>

88. Begäran om komplettering angående termisk inducerad seismisk aktivitet, 121210 >>

87. Begäran om komplettering angående interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 121210 >>

86. Begäran om komplettering angående uppdatering av modellering av vätgastransport i närfältet av slutförvar, 121210 >>

85. Begäran om komplettering angående redovisning av bränslerester från Studsvik-anläggningen, 121210 >>

84. Begäran om komplettering angående faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion, 121210 >>

83. Begäran om komplettering angående försvarsdjup, 121210 >>

82. Begäran om komplettering angående kritiska faktorer för val av deponeringspositioner, 121207 >>

81. Begäran om komplettering angående bergspänningar i Forsmark, 121207 >>

80. Begäran om komplettering angånde långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 121207 >>

79. Begäran om komplettering angående lång återmättnadsfas för slutförvar, 121207 >>

78. Begäran om komplettering angående dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 121207 >>

77. Information från SKB angående begäranden om kompletteringar inom granskningsområde slutförvarsanläggningen, 121130 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 62-64 och 70-73)

76. SKB:s svar på begäran om komplettering: Frågor om kriticitet >> (SSM:s begäran, se handling 61)

75. Svar på SKB:s fråga om datum på kompletteringar, 121106 >>

74. Fråga från SKB om datum på kompletteringar, 121106 >>

Tips: Handlingarna 62-64 och 67-73 finner du listade i ordning i nyheten på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande om kompletteringsbehov till domstolen >>

73. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Fysiskt skydd, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 2, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

72. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Ledning och styrning, 121029 >> (Handlingenmotsvarar bilaga 3, underbilaga 3, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

71. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Kärnämneskontroll, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 5, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

70. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information och IT-säkerhet, 121029 >>(Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 4, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

69. Begäran om komplettering från delprojekt Granskning långsiktig säkerhet: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 4 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

68. Begäran om komplettering från delprojekt Slutförvarssystemet (MKB:n): Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 1 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

67. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

66. Begäran om komplettering: Inverkan av vätgas på bränsleupplösning, 121029 >> 

65. SKB:s svar på begäran om komplettering, 121005 >> (SSM:s begäran, se handling 56-59)

64. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Frågor om buffertåterfyllnad under drift, 121024 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 6, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

63. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information om kapsel, 121023 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 7, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

62. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Konstruktion av undermarksdel, 121023 >>(Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 1, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

61. Begäran om komplettering: Frågor om kriticitet, 121003 >>

60. Svar på begäran om förtydligande angående belastningshastighet, 120919 >> (SSM:s begäran, se handling 45)
Bilaga 1 Förtydligande information från SKB >>
Bilaga 2 KTH om Hållfasthetslära "Uppskattning av dJ/dt för brottseghetsprover" >>
Bilaga 3 KTH om Hållfasthetslära "Kommentar - Belastningshastighetens inverkan på brottseghet" >>

59. Begäran om komplettering - tillverkningsprocesser för ingående delar i kapseln, 120911 >>

58. Begäran om komplettering - kontroll och prövning för fastställande av kapselns inititaltillstånd, 120911 >>

57. Begäran om komplettering - kapselns mekaniska integritet, 120911 >>

56. Begäran om komplettering - degraderingsprocesser för kapseln, 120911 >>

55. Information angående svar på förfrågningar om förtydligande, 120831 >> (SSM:s begäran, se handling 44, 35 och 50) 

54. Svar på begäran om förtydligande om bränsletorkning, 120621 >> (SSM:s begäran, se handling 47) - Handlingen är hemligstämplad enligt paragraf 2009:400 OSL 18:8 Säkerhets- eller bevaktningsåtgärd. 

53. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om belastningshastighet, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 45)

52. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om kapsel, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 35)

51. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydigande information om sulfidbildning, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 44)
Bilaga: Svar till SSM om begäran om förtydligande information om sulfidbildning, 120611 >> 

50. Begäran om förtydligande information angående hydrogeologi, 120529 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information >> 

49. Ytterligare svar till SSM om begäran om förtydligande information om löslighetsberäkningar, 120524 >> (SSM:s begäran, se handling 42. SKB:s tidigare svar, se handling 48)
Bilaga 1: Svar till SSM på begäran angående förtydligande information om löslighetsberäkningar >>
Bilaga 2: Simple Functions calculations and data used in SR-Site >>
Bilaga 3: Thermochimie: Sélection deconstantes thermodynamiques pourles éléments majeurs, le plombet le cadmium >>

48. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om löslighetsberäkningar, 120509 >> (SSM:s begäran, se handling 42)
Bilaga 1: Svar till SSM på begäran angående förtydligande information om löslighetsberäkningar >>
Bilaga 2: Simple Functions calculations and data used in SR-Site >>

47. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående bränsletorkning, 120521 >>
Bilaga 1: Begäran om förtydligande information angående bränsletorkning >>

46. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information gällande grundvattenkemi och termodynamisk data, 120521 >> (SSM:s begäran, se handling 43)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Excelfil som används som referens till SKB R-10-58 >> (OBS! Excelfil på 3,1 MB som inte går att skapa till pdf)
Bilaga 3: Termodynamisk databas som används vid modellering >>
 
45. Mail till SKB om begäran om förtydligande angående belastningshastighet, 120514 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information om belastningshastighet, 120514 >> 

44. Mail till SKB om begäran om förtydligande om sulfidbildning, 120511>>>
Bilaga: Begäran om förtydligande information om sulfidbildning, 120511 >>

43. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående grundvattenkemi och termodynamisk data, 120502 >>

42. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående löslighetsberäkningar, 120423 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information angående löslighetsberäkningar, 120423 >> 

41. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående Distributed LDF, 120423 >> (SSM:s begäran, se handling 31)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Discharge points, SKB >>

40. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående styr- och kvalitetssäkringsdokument,120420 >> (SSM:s begäran, se handling 21)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Quality assurance plan for the safety assessment SR-Site >>
Bilaga 3: Projektbeslut Kärnbränsleprojektet - Säkerhetsanalys >>
Bilaga 4: Projektplan Kärnbränsleprojektet - Säkerhetsanalys >>
Bilaga 5: Instruction for development and handling of the SKB FEP Database - Version SR-Site >>
Bilaga 6: Instruction for developing process descriptions in SR-Site and SR-Can >>
Bilaga 7: Plan for modell and data quality assurance for the SR-Site project >>
Bilaga 8: Supplying data for the SR-Site Data Report >>
Bilaga 9: SR-Site Model summary report instruction >>
Bilaga 10: SR-Site List of experts >>
Bilaga 11: SDK-001 Quality plan for the Spent Fuel Project >>
Bilaga 12: Review plan SR-Site Reports >>
Bilaga 13: Task description for the safety assessment SR-Site >>
Bilaga 14: Qualification of old references >> 
Bilaga 15: Final control of data used in SR-Site calculationsmodelling >> 

39. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående kopparkorrosion, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 16)
Bilaga 1: "Effects of chloride on "what if" calculation of copper corrosion" >>
Bilaga 2: "Analysis of a model for hydrogen bubble nucleation and growth in copper" >> 

38. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående postulerade defekter, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 18)
Bilaga 1: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angånde postulerade defekter, 120416 >>
Bilaga 2: Power Point presentationen "Comparison of stress directions in the insert when subjected to perpendicular and angular shearing" >> 

37. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående koder för SR-Site, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 31)
Bilaga 1: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående koder för SR-Site, 120416 >>
Bilaga 2: Connectflow Technical Summary, 9.6 >>
Bilaga 3: Nammu Technical Summary, 9.6 >>
Bilaga 4: Napsac Technical Summary, 9.6 >> 
Bilaga 5: Nammu Verification Document, 9.6 >>
Bilaga 6: Napsac Verification Document, 9.6 >>
Bilaga 7: Connectflow Verification, 9.6 >>
Bilaga 8: Connectflow Quality Plan >> 

36. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120413 >> (SSM:s begäran, se handling 23)
Bilaga: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120413 >>

35. SSM:s mail till SKB om begäran om förtydligande information angående om kapsel, 120410 >> 
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information angående om kapsel, 120410 >> 

34. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående hydroreferenser, 120410 >> (SSM:s begäran, se handling 29)
Bilaga 1: NAPSAC Technical Summary - Release 9.6 >> 
Bilaga 2: CONNECTFLOW Technical Summary - Release 9.6 >>
Bilaga 3: NAMMU Technical Summary - Release 9.6 >> 
Bilaga 4: NAMMU Technical Summary - Release 10.1 >>

33. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående biosfären, 120410 >> (SSM:s begäran, se handling 24) 
Bilaga: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående biosfären, 120410 >> 

32. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande, 120402 >>
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information angående biosfären Distributed LDF, 120402 >> 

31. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande, 120404 >>
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om SKB:s koder för SR-Site, 120404 >>

30. Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om framtagande av LDF, 120329 >>

29. Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om hydroreferenser, 120329 >>

28. Rättelse angående Long-term safety for the final repository, 120321:
- Errata 2011-12 SKB TR-11-01 Main report of the SR-Site projekt Volume I >>
- Errata 2011-12 SKB TR-11-01 Main report of the SR-Site projekt Volume II >> 

27. Rättelse angående Design, production and initial state of buffer, canister and closure, 120321:
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the buffer" >> 
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the canister" >> 
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the closure" >>  

26. Rättelse angående spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository, 120321:
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-13 "Spent Nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository" >>

25. Rättelse angående redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret, 120321:
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 1 >> 
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 2 >> 
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 3 >>  

24. SSM:s mail till SKB med begäran om biosfären; data till radionuklidmodellen, 120320 >>
Bilaga: SSM:s begäran av data till radionuklidmodellen >>

23. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120320 >>
Bilaga: SSM:s begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd >>

22. SKB:s mailsvar på SSM:s begäran om komplettering av information ang korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120316 >> (SSM:s begäran, se handling 16) 
Bilaga: SKB:s svar på begäran om komplettering av information ang korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120316 >>

21. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande angående styr- och kvalitetssäkringsdokument, 120316 >>
bilaga 1: SSM:s begäran om förtydligande angående styr- och kvalitetssäkringsdokument >>

20. Rättelse 2011-12 angående Design, production and initial state of the canister från SKB, 120313 >>

19. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information av en radionuklidmodell för biosfären, 120222 >> (SSM:s begäran, se handling 17)

18. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information angående postulerade defekters position och orientering, 120222 >>
bilaga: SSM:s begäran om förtydligande information angående postulerade defekters position och orientering, 120222 >>

17. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information av en radionuklidmodell för biosfären, 120220 >>
bilaga:  SSM:s begäran om förtydligande av en radionuklidmodell för biosfären, 120220 >>

16. SSM:s begäran om komplettering av information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120214 >>

15. SKB:s svar på SSM:s begäran om kompletteringar angående kapselfrågor >> (SSM:s begäran, se handling 11) 
bilaga:  Inre övertryck i kapseln >>

14. SKB:s svar på SSM:s begäran om kompletteringar angående kapsel >> (SSM:s begäran, se handling 13) 
bilaga:  Inre övertryck i kapseln >>

13. SSM:s begäran om förtydligande information kapsel, Bilaga F, kapitel 7 >> 
bilaga: Begäran om förtydligande information, 111208 >>

12. Klargörande angående kopparkorrosion från SKB, 111230 >>
bilaga: Klargörande angående kopparkorrosion >> 

11. SSM:s begäran om komplettering angående kapsel, 111221 >>
bilaga: Begäran om förtydligande information >> 

10. SKB:s svar på SSM:s begäran om klarläggande avseende hydromodellering, 111219 >> (SSM:s begäran, se handling 7)
bilaga: Klarläggande avseende hydromodellering >> 

9. SKB:s svar på SSM:s begäran om klarlägganden och kompletteringar angående kapsel, 111202 (inkl.bilaga) >> (SSM:s begäran, se handling 5)

8. SKB:s lista med referenser till slutförvarsansökan, 111027 >> 
bilaga: Steg 1 referenser i KTL pärm 1 >> 

7. SSM:s begäran om klarläggande avseende hydromodellering, 111101 >>
bilaga 1: Frågor kopplade till hydromodellering, SKB R-09-19 >>
bilaga 2: Frågor kopplade till hydromodelle-ring, SKB R-09-20 kapitel 3 och 4 >>

6. Rättelser gällande SR-Site från SKB, 111028 >> 
bilaga 1: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume I >>
bilaga 2: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume II >>
bilaga 3: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume III >>

5. Mail från SSM till SKB med begäran om klarlägganden och kompletteringar, 111026 >>
bilaga 1: Utredning av kontrollordning för tillverkning av kapsel för slutförvar av använtkärnbränsle >> 

4. Mailkonversation mellan SSM och SKB beträffande dokumenten KTS001, KTS002 och KTS011, 110906 >>
bilaga 1: KTS001 Copper ingots an billets for canister components >>
bilaga 2: KTS002 Copper Components for Canisters >>
bilaga 3: KTS011 Nodular Cast Iron >> 

3. Följebrev från SKB till den svenska översättningen av SR-Site, 110831 >> 

2. SKB:s svar på begäran om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar, 110827 >> (SSM:s begäran, se handling 1)
bilaga 1: Följebrev om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel >>
bilaga 2: Klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel >>

1. SSM:s begäran om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel, 110622 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev