Vecka 5 Stockholm

Tid: 23-27 oktober

Huvudfrågor: 
Avslutande villkorsdiskussion. Behandling av återstående frågor från tidigare veckor. Slutanföranden. Sammanfattning och avslutning. 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 20: Sista dagen, framförande av parternas slutanföranden. Fortsatt handläggning av ansökan och tid för yttrande till regeringen.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 20, 171026 >>
- Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG, 171026 >>

Dag 19: SKB presenterade förslag till skyddsåtgärder, villkor, åtaganden, samt bedömning av skyddade arter och Natura 2000-områden.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 19, 171024 >> 

Dag 18: SKB, SSM och övriga motparter svarade på kvarstående frågor från domstolen. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in ytterligare ett yttrande.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 18, 171023 >>  

Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

 

Nyheter i media:

P4 Uppland: ”Yttrande om slutförvar kan dröja”, 171026 >>

Sveriges Natur: ”Myndigheten avfärdar riskerna inför domstolen”, 171026 >>

Sveriges Radio: ”Detaljer kring slutförvar söker svar”, 171025 >>

Sveriges Radio: ”Olika åsikter om radioaktivt avfall”, 171024 >> 

Sveriges Radio, P1-morgon: ”Kärnbränsle 100 000 år framåt”, 171024 >> 

Sveriges Natur: ”Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna”, 171023 >> 

Altinget: ”Förhandlingar om slutförvar in på spurten”, 171023 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev