Vecka 5 Stockholm

Tid: 23-27 oktober

Huvudfrågor: 
Avslutande villkorsdiskussion. Behandling av återstående frågor från tidigare veckor. Slutanföranden. Sammanfattning och avslutning. 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 20: Sista dagen, framförande av parternas slutanföranden. Fortsatt handläggning av ansökan och tid för yttrande till regeringen.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 20, 171026 >>
- Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG, 171026 >>

Dag 19: SKB presenterade förslag till skyddsåtgärder, villkor, åtaganden, samt bedömning av skyddade arter och Natura 2000-områden.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 19, 171024 >> 

Dag 18: SKB, SSM och övriga motparter svarade på kvarstående frågor från domstolen. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in ytterligare ett yttrande.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 18, 171023 >>  

Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

 

Nyheter i media:

P4 Uppland: ”Yttrande om slutförvar kan dröja”, 171026 >>

Sveriges Natur: ”Myndigheten avfärdar riskerna inför domstolen”, 171026 >>

Sveriges Radio: ”Detaljer kring slutförvar söker svar”, 171025 >>

Sveriges Radio: ”Olika åsikter om radioaktivt avfall”, 171024 >> 

Sveriges Radio, P1-morgon: ”Kärnbränsle 100 000 år framåt”, 171024 >> 

Sveriges Natur: ”Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna”, 171023 >> 

Altinget: ”Förhandlingar om slutförvar in på spurten”, 171023 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev