Regeringsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om tillstånd ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, och fortsatt drift av det gamla SFR. Efter remitteringar och kompletteringar höll mark- och miljödomstolen huvudförhandling hösten 2019. Domstol och SSM skickade därefter in sina yttranden till regeringen, båda tillstyrkte ansökan.  

Aktuellt:
Regeringen meddelade den 7 december 2021 att de avser ta beslut om SFR 2 den 22 december.
Läs nyhet om beskedet här >>

Nyheter:
- Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR 2 >>
- Mark- och miljödomstolen yttrar sig till regringen om SFR >>

Här kan du ladda ner en diarieförteckning över aktuella handlingar hos regeringen:

- M2019/01879/Ke - Regeringsprövningen enligt miljöbalken >>

- M2019/02009/Me - Regeringsprövningen enligt kärntekniklagen >>