Beslut om kärnbränsleförvaret 2022

Den 27 januari 2022 tog regeringen beslutet att godkänna kärnbränsleförvarsansökan utan att kärnkraftsindustrin kunnat visat att de kopparkapslar som ska garantera säkerheten under minst 100 000 år fungerar som tänkt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med medlemsföreningarna Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och den lokala föreningen Oss i Östhammar beklagade beslutet och ansåg det oansvarigt. Osäkerheterna som sedan decennier lyfts fram om metodens absolut viktigaste barriär – kopparkapseln – tas inte på allvar, vilket troligen kommer resultera i ett bakslag både ekonomiskt och praktiskt för industrin när osäkerheterna i framtiden inte längre går att förneka.
 

Nyhet om regeringens beslut, 220127 >>

Regeringsbeslut enligt miljöbalken, 220127 >>

Regeringsbeslut enligt kärntekniklagen, 220127 >>

Den juridiska gången är att ansökningarna nu ska behandlas vidare av mark- och miljödomstolen för prövning av villkor och tillstånd enligt miljöbalken och att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ska granska en ny säkerhetsanalys innan tillstånd ges för att få börja bygga förvaret. I kärnbränsleförvarssystemet ingår även att en kopparinkapslingsanläggning byggs i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Följ den fortsatta prövningen hos mark- och miljödomstolen här >>

Följ den fortsatta prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev