GDPR

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan föreningen bildades haft en e-postlista som främst använts för utskick av nyhetsbrev 2-3 ggr/år.

Vi vill informera dig som är intresserad av att finnas med på vår nyhetsbrevslista om hur vi hanterar din e-postadress och ditt namn med anledning av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi använder vår nyhetsbrevslista enbart för utskick av nyheter, nyhetsbrev, pressmeddelanden och information om MKG:s seminarier om kärnavfallsfrågor. När som helst går det att avanmäla sig genom att höra av sig till info(at)mkg.se.

Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till en annan part. Nyhetsbrevslistan är inte tidsbegränsad utan finns så länge intresset för kärnavfallsnyheter finns. Ansvarig för uppdateringar av listan hos MKG är Christine Anvegård. Huvudansvaret för dataskyddsfrågor på MKG är Johan Swahn, föreningens kanslichef.

Utöver nyhetsbrevslistan finns kontaktuppgifter m.m. sparade till stöd för MKG:s verksamhet. Personuppgifter kan tas bort vid begäran.

Om du av vill veta mer om vår hantering av datauppgifter går det att vända sig till info(at)mkg.se. För att få reda på mer om lagstiftningen GDPR finns information på Datainspektionens hemsida

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev