GDPR

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, använder inte cookies eller andra dataspårande funktioner på hemsidan.

MKG har sedan föreningen bildades haft en e-postlista som främst använts för utskick av nyhetsbrev 2-3 ggr/år.

Vi vill informera dig som är intresserad av att finnas med på vår nyhetsbrevslista om hur vi hanterar din e-postadress och ditt namn med anledning av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi använder vår nyhetsbrevslista enbart för utskick av nyheter, nyhetsbrev, pressmeddelanden och information om MKG:s seminarier om kärnavfallsfrågor. När som helst går det att avanmäla sig genom att höra av sig till info(at)mkg.se.

Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till en annan part. Nyhetsbrevslistan är inte tidsbegränsad utan finns så länge intresset för kärnavfallsnyheter finns. Ansvarig för uppdateringar av listan hos MKG är Christine Anvegård. Huvudansvaret för dataskyddsfrågor på MKG är Johan Swahn, föreningens kanslichef.

Utöver nyhetsbrevslistan finns kontaktuppgifter m.m. sparade till stöd för MKG:s verksamhet. Personuppgifter kan tas bort vid begäran.

Om du av vill veta mer om vår hantering av datauppgifter går det att vända sig till info(at)mkg.se. För att få reda på mer om lagstiftningen GDPR finns information på Datainspektionens hemsida

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev