Bildarkiv

Publicerad den i kategorin Bildarkiv
Bild på MKG:s ordförande Åsa Lindstrand Ladda ner bilden här >>  
Publicerad den i kategorin Bildarkiv
Bild på MKG:s kanslichef Johan Swahn. Ladda ner bilden här >>  
Publicerad den i kategorin Bildarkiv
KBS-metoden är den metod som kärnkraftsindustrin vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet. Kärnavfallet placeras i gruvgångsliknande tunnlar på 500 meters djup i berggrund med rörligt grundvatten som har kontakt med jordytan.
Publicerad den i kategorin Bildarkiv
Metod KBS-metoden är den metod som kärnkraftsindustrin vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet.