24 juni 2015 |

SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av slutförvaret för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 24 juni publicerades de första resultaten. De handlar om strålsäkerheten under uppförande och drift samt om de antaganden som redovisats kring utgångsläget för den långsiktiga säkerheten (initialtillståndet).

Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen kommer att offentliggöra granskningsresultat i sakfrågor succesivt under prövningen. Detta meddelade myndigheten i samband med publiceringen av sin reviderade tidplan i november 2014. Den 24 juni 2015 publicerades de första resultaten och fler väntas senare under 2015 och fram till tiden då myndigheten ska skicka in sitt yttrande i sak enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen. Enligt nuvarande tidplan sker detta under våren 2016.

De första preliminära resultaten inskickade den 24 juni är:
- Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen
- Långsiktig säkerhet, kap.3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig säkerhet  

Vad gäller resultatet om uppförande och drift av anläggningen menar myndigheten att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har förutsättningar att uppfylla de krav som ställts, men det kommer att krävas ytterligare utredningsarbete av myndigheten.

Vad gäller resultatet om långsiktig säkerhet så har myndigheten endast publicerat kapitel 3 - om anläggningens initialtillstånd och genomförbarhet. Myndigheten meddelar att de är försiktigt positiva i de frågor som rör utgångsläget för den långsiktiga säkerheten och att det krävs ytterligare utredningsarbete för att ta ställning i frågor om strålsäkerhet upp till 1000 år (kap 4), 1000 år-100 000 år (kap 5) och efter 100 000 år (kap 6). De omdebatterade frågorna rörande om kopparen riskerar att korrodera i den syrgasfria slutförvarsmiljön och om bentonitleran kommer att svälla och ge det skydd som krävs behandlas alltså inte av dagens publicerade resultat.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida om de preliminära resulteten, 150624 >> 

Myndighetens preliminära resultat:
Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 150624 >>
Information på myndighetens hemsida >> 

Långsiktig strålsäkerhet, kap 3 Initialtillstånd och genomförbarhet, 150624 >>
Information på myndighetens hemsida >>

Nyheter på MKG:s hemsida:
SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM, 150316 >> 

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion, 141029 >> 

Alla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion finner du samlade här >> 

 

Logga in