Nyheter 2010

Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade den 4 oktober ut kärnavfallsbolaget SKB:s senaste forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-10, på remiss. Yttranden skulle vara inne den 31 december och finns att ladda ner nedan. Där hittar du även länkar till mer information om Fud-processen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har valt att lämna in den kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Nacka miljödomstol. Ansökan är planerad till den 16 mars. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar att bolaget har valt att skicka ansökan till den domstol som ligger närmast slutförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten över kärnavfallsbolaget, SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud -10. Föreningarna anser att det finns ett behov av att utreda den ”svenska modellen” för forskning inom kärnavfallsområdet, som de senaste åren har börjat uppvisa brister.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har aviserat att bolaget kommer att offentliggöra rapporterna i serien IPR (International Progress Reports) med vissa resultat från berglaboratoriet i Äspö. I avvaktan på publiceringen offentliggör Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett antal skannade IPR-rapporter som föreningen har fått ta del av under de senaste åren.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Idag kom det tredje numret av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s tidning Strålsäkert för 2010. Temat i tidningen är slutförvaring av använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga till kärnavfallsbolaget SKB. Inlagan berör de problem med kopparkorrosion och lererosion som uppmärksammats under de senaste åren. Föreningarna kräver också att bolaget offentliggör samtliga forskningsrapporter, även de som bolaget anser är interna. 
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog den 14-17 december på en konferens om återtagbarhet i Reims, Frankrike. Konferensen anordnades av det internationella projektet ”Reversibility and Retrievability in Geological Disposal of Radioactive Waste” (R&R), vid OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande till Miljödepartementet rörande EU-kommissionens förslag på direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.   Naturskyddsföreningen och MKG lyfter i yttrandet följande frågor:  
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 9 december ett seminarium om ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt relaterat till slutförvarsprogrammet för kärnavfall. Syftet med seminariet var att ”inleda en kunskapsinventering om olika metoder för bedömning och hantering av ekonomiska risker i stora industriprojekt.”
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG:s ordförande Kenneth Gunnarsson deltar på en workshop för kärnavfallsaktörer (Workshop on Stakeholder Confidence) i Las Vegas den 5-11 december. Mötet arrangerades av det internationella atomenergiorganet IAEA och Sandia national Laboratories.