Nyheter 2022

Publicerad den i kategorin Nyheter
Mark- och miljödomstolen har fastställt en tidsplan för fortsatt prövning av en utökad lagringskapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.