Uppdatering av Kärnavfallsrådets rapport om åtta länders kärnavfallshantering

Kärnavfallsrådet har uppdaterat en rapport från 2019 om hur åtta olika länder hanterar kärnavfall. Rådet har även varit på en studieresa till Frankrike och gett ett informationsblad om erfarenheterna.

Rapporten handlar om kärnavfallshanteringen i Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien samt i Sverige.

Den uppdaterade rapporten heter "Översikt av åtta länder – status november 2022, Rapport 2022:1" och ger en sammanfattande bild och tar upp likheter och olikheter mellan länderna som hanterar kärnavfall. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa grundläggande drag som är gemensamma.

Det finns en lagstiftning i varje land som ska se till att använt kärnbränsle och radioaktivt avfall hanteras säkert. Denna lagstiftning gäller bland annat inrättandet av en tillsynsmyndighet, och i många fall även inrättandet av en verksamhetsutövare.

Översikten tar upp vem som är verksamhetsutövare för att utforma, bygga och driva slutförvar for kärnavfall, vem som är tillsynsmyndighet, om det finns någon rådgivande organisation och hur landet klassificerar sitt avfall.

Rapporten behandlar även upparbetning, vilka planer som finns för slutförvar och vem som ansvarar för mellanlagring.

Kärnavfallsrådet här även nyligen varit i Frankrike och gjort ett Informationsblad om landets hantering av kärnavfall och tvärvetenskapliga perspektiv.

Länk till rapporten:

Kärnavfallsrådets rapport "Översikt av åtta länder – status november 2022", 221229 >>

Rapporten på Kärnavfallsrådets hemsida, 221229 >>

Kärnavfallsrådets informationsblad "Frankrikes hantering av kärnavfall och tvärvetenskapliga perspektiv", 221229 >>

Informationsbladet på Kärnavfallsrådets hemsida, 221229 >>

Nyhet om den tidigare rapporten ”Översikt av åtta länder – status april 2019", 190619 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev