Nyheter 2014

Publicerad den i kategorin Nyheter
Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik blev kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, kraftigt försenad. Istället för den 31 mars skickade bolaget slutligen in ansökan den 19 december. I ansökan anger bolaget att det gäller "utökad verksamhet" vid det nuvarande slutförvaret SFR.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har tagit beslut om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens ca 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 4,0 öre/kWh. Avgiften är samma som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit. Avgiften gäller för perioden 2015-2017, trots att SSM rekommenderat att endast besluta om år 2015.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan organisationen bildades 2005 haft sitt kansli på Norra Allégatan 5 i Göteborg. Den 18 december flyttar kansliet till andra sidan Järntorget, till Första Långgatan 18, 4tr.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in sina synpunkter till kärnavfallsindustrins kärnavfallsbolag SKB, i samrådet om utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Föreningarna ställer bl.a.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015. Innan seminariet ska ett utkast på den nationella planen skickas ut.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Enligt uppgifter till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, satsar amerikanska energidepartementet, US DOE, 80 miljoner dollar under en femårsperiod på att utveckla metoden djupa borrhål för slutförvaring av radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 11 december uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Detta på grund av försenade inlämningar av kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 29 oktober bakläxa på sin komplettering om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. En komplettering där bolaget hävdade att kopparkorrosion i syrefritt vatten visserligen kan ske, men att det är en marginell process. Den 28 november svarade bolaget halvhjärtat på myndighetens kompletteringsbegäran.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 27 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2015, vilket är samma summa som för 2014. 
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 26 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om sakfrågor i tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.