Nyheter 2021

Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 30 november höll Kärnavfallsrådet ett seminarium om gjutjärnsinsatsen som ska finnas inuti kopparkapseln i det tänkta kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I en slutreplik på DN debatt om kärnbränsleförvaret och LOT-experimentet den 28 november svarar KTH-professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, främst på den replik som kärnavfallsbolaget SKB skrivit.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2022-2023 som Riksgälden lämnade till regeringen i slutet av september.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Flera repliker har inkommit på den artikel som KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skrivit i DN Debatt om att resultaten från LOT-försöket bör redovisas med mer detaljer.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan vid KTH tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver den 12 november på Dagens Nyheters debattsida.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig om de svar som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet angående kopparkapselremissen som regeringen skickade ut i september.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framför den 4 november i ett yttrande till regeringen att det är möjligt att använda resultat från kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-experiment i Äspölaboratoriet för att innan ett beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret ta reda på om koppar är ett lämpligt inkapslingsmaterial.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har fått möjlighet att yttra sig över de remissvar om kapselfrågor som inkommit till regeringen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Efter regeringsbeslutet om att tillåta en utökad kapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påbörjat myndighetens arbete för att granska ansökan för att kunna godkänna att kapaciteten ökas från 8 000 till 11 000 ton.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter Pressmeddelanden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som har Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen som medlemmar, välkomnar att Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av mer kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift.