Regeringen skjuter på beslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter

Regeringen har beslutat att skjuta på det beslut som skulle tagits den 22 december om de avgifter som kärnkraftsindustrin ska betala under 2022-2023 till kärnavfallsfonden och beloppen på de ekonomiska säkerheter som industrin ska tillhandahålla. De ekonomiska säkerheterna finns för att minska risken för att staten, d.v.s. skattebetalarna, i framtiden ska behöva stå för industrins kostnader för hantering av kärnavfall och rivning av reaktorer.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är väldigt viktigt att regeringen följer Riksgäldens förslag att höja säkerheten som kallas "kompletteringsbeloppet" eftersom det är det sista steget i att implementera den lagstiftning som infördes i slutet av 2017 för att minska statens risk. Om inte regeringen gör det börjar åter den historiska utarmning av finansieringssystemet som ledde till att den nya lagstiftningen togs fram.

Riksgälden föreslog regeringen den 30 september att kompletteringsbeloppet skulle höjas avsevärt för alla reaktorinnehavare. Detta beror på den uppdaterade finansieringslagstiftningen från 2017 som har ändrat definitionen av kompletteringsbeloppet. Beloppet ska numera både ska täcka oväntade kostnadshöjningar för hantering och långsiktig förvaring av kärnavfallet och rivning av reaktorer, och risken att kärnavfallsfondens avkastning inte blir så stor som antagits.

Kärnkraftindustrin har motsatt sig ökningen och har under hösten lobbat för att regeringen inte ska höja kompletteringsbeloppen.

MKG menar att det det är väldigt viktigt att regeringen följer Riksgäldens förslag att höja säkerheten som kallas "kompletteringsbeloppet" eftersom det är det sista steget i att implementera den lagstiftning som infördes i slutet av 2017 för att minska statens risk. Om inte regeringen gör det börjar åter den historiska utarmning av finansieringssystemet som ledde till att den nya lagstiftningen togs fram.

Länkar:

SKB och Riksgälden yttrar sig över förslag till kärnavfallsavgifter, 211124 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2022-2023 till regeringen, 210930 >>

Nyhet om förslaget på Riksgäldens hemsida, 210930 >>

Nyhet om MKG och medlemsföreningarnas yttrande över Riksgäldens förslag, 210831 >>

Nyhet om Riksgäldens remiss med förslag på avgifter och belopp för 2022-2023, 210624 >>

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

MKGs nyhet om riksgäldens remiss om en ny beräkningsmodell, 210324 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att den nya finansieringslagen antagits av riksdagen, 171025 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden tagit över ansvaret för kärnavfallsfinansieringen från Strålsäkerhetesmyndigheten SSM, 180903 >> 

Andra nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>

Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i media, 211214 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>