PRESSMEDDELANDE: Fel beslut om förvaret för kortlivat kärnavfall

Regeringen har 22 december beslutat att godkänna att förvaret för kortlivat kärnavfall (SFR) byggs till med ett nytt förvar (SFR 2). Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret.

SFR är det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften och finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning av reaktorer som ska byggas bredvid den gamla.

Föreningarna har nyligen framfört till regeringen att det inte är visat att det nya förvaret blir säkert nog. Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret.

Föreningarna anser att regeringen borde ha villkorat beslutet med att förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

- Det var ett felaktigt beslut att godkänna förvaret, säger Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning (MKG). Nu är det enda sättet att undvika att förvaret börjar läcka ut radioaktivitet att det lämnas öppet och övervakas i upp till 500 år.

Föreningarna anser även att det är viktigt att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR tas upp innan klartecken ges för att bygga det nya.

Kontaktinformation: Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-4673731, johan.swahn@mkg.se

Åsa Lindstrand, ordförande MKG och ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), 070-669 73 77, asa.l@lkkonsult.nu

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Oss är medlemsföreningar i MKG.

Nyhet på MKG:s hemsida om föreningarnas yttrande till regeringen (16 december)

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR (16 december 2020)