Nyheter 2006

Publicerad den i kategorin Nyheter
I december 2006 gav kärnkraftsindustrin, genom kärnavfallsbolaget SKB, ut en rapport som presenterar en lägesredovisning av systemanalysen för KBS-projektet. Rapporten kallas även SYS-INKA.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat in en rapport till regeringen som avrapportering på ett uppdrag att utreda statens långsiktiga ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Rapporten är en detaljerad genomgång av det rättsliga läget för det långsiktiga ansvaret för kärnavfallet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen beslutade strax innan jul om kärnavfallsavgifterna för 2007. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Pengarna i kärnavfallsfonden används sedan av kärnkraftsindustrin i deras arbete med att ta hand om kärnkraftsavfallet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut har granskat kärnkraftsindustrins, SKB:s, preliminära säkerhetsbedömningar för platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 20 december 2006 att det villkor om prövotidsförordnande som Miljödomstolen satte den 22 mars 2006 står kvar. Det innebär att Ringhals har fem år på sig för att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att uppnå samma standard vad gäller säkerhet och strålskydd som ett nytt kärnkraftverk.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Svenska Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över Riksgäldskontorets rapport gällande uppdraget att utreda finansiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen. Svenska Naturskyddsföreningens, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, anser att:
Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för innevarande år.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerade i vår en rapport om den alternativa metoden djupa borrhål skriven av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll. Rapporten är nu översatt till engelska.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.