MKG fortsätter arbeta med ideella insatser

Den 31 december 2023 går den ideella föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG,  in i en ny fas. Kansliet i Göteborg är nedlagt, föreningen har inte längre några anställda. Under 2024 tar styrelsen över rodret och föreningen drivs vidare med ideella krafter.

Föreningen MKG startades hösten 2004 och erhöll för första gången medel ur kärnavfallsfonden för 2005. Sedan mars 2005 har föreningen haft ett kansli i Göteborg med 2-3 anställda. Ansvarig har varit kanslichefen Johan Swahn.

Regeringen som kom till makten efter valet 2022 har inte visat begränsat intresse för att stödja civilsamhällets organisationer. Redan i februari 2023 fick MKG veta att det inte blir några fortsatta statliga budgetmedel för 2024 för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Därmed avslutas ett internationellt uppmärksammat och i Sverige erkänt framgångsrikt 19-årigt stöd för att förbättra miljöorganisationers möjlighet att delta i beslutsprocesser som rör den avancerade frågan kärnavfall.

Så sent som sommaren 2022 la den förra regeringen fram ett förslag att långsiktigt stödja forsatta medel till miljöorganisationer och kärnavfallskommuner för arbete med kärnavfallsfrågor. När den nuvarande regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 23 november 2023 var dock medlen till miljöorganisationer borttagna. Trots att det var endast kärnkraftindustrin som inte ville se forsatta medel.

Under 2023 har MKG använde de sista årets nedskurna medel för att fortsätta arbetet på en längre nivå och samtidigt avveckla kansliet i Göteborg. Den sista anställde, kanslichefen, slutar den 31 december 2023.

Under året har det tagit beslut om att MKG ska finns kvar i framtiden. Stadgar har ändrats och styrelsen har förberett för att ta över hela ansvaret för verksamheten.

Av naturliga skäl blir verksamheten framöver mer begränsad. Även om det anses viktigt att MKG:s hemsida finns kvar – inte minst för dess historiska beskrivning av allt som händ i kärnavfallssverige under nästan 20 års tid – är det oklart i vilken mån sidan kommer att uppdateras.

En sakfråga som intresserar styrelsen extra är frågan om "Minne till framtiden", hur ska det gå att överföra information om kärnavfallets farlighet till kommande generationer genom årtusenden.

 

Länkar till nyheter om frågan:

Regeringen föreslår ändrade medel till kärnavfallskommuner – inget till miljöorganisationer, 231123 >>

MKG kommer att finnas kvar efter de särskilda medlen försvinner, 230607 >>

Regeringen: Inget särskilt stöd efter 2023 till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 230203 >>

Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen, 221229 >>

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 221222 >>

Artikel i Sveriges Natur: Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning, 221219 >>

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

MKG med medlemsorganisationer yttrar sig till regeringen om långsiktiga medel, 221011 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev