MKG kommer att finnas kvar efter de särskilda medlen försvinner

På MKG:s årsmöte den 7 juni 2023 beslutade representanter för medlemsföreningarna att föreningen ska finnas kvar och verka även efter att föreningens kansli har avvecklats. Stängningen av kansliet med de två personer som arbetat där är ett resultat av att regeringen beslutat att det nästa år inte ska finnas särskilda budgetmedel för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor.

På årsmötet uppdaterades även MKG:s stadgar så att föreningen ska kunna arbete med ideella krafter i framtiden. Under hösten ska en verksamhetsplan för 2024 tas fram som underlag till en mindre ansökan om medel för 2024 till Naturvårdsverket. Regeringen har hänvisat till de medel myndigheten har för att allmänt stödja miljöorganisationer men dessa är redan mycket fulltecknade.

Eftersom regeringen har gett ett nedskuret stöd för 2023 kommer MKG:s kanslichef att kunna arbeta kvar året ut med avvecklingen av föreningens kansli i Göteborg och med förberedelser för fortsatt arbete i föreningen.

MKG är ett samarbete mellan FältbiologernaJordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar länNaturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. MKG bildades hösten 2004 och erhöll mellan 2005 och 2017 medel ur kärnavfallsfonden. Till och med 2023 kommer medlen ur statsbudgeten. 2024 fyller föreningen 20 år.

Så sent som förra sommaren föreslog förra regeringen ett långsiktigt särskilt stöd till miljöorganisationer och kommuner för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågor. Nuvarande regeringen slopar i stället stödet till miljöorganisationer och har även lagt ner Kärnavfallsrådet.

 

Nyheter om på MKG:s hemsida:

Regeringen: Inget särskilt stöd efter 2023 till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 230203 >>

Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen, 221229 >>

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 221222 >>

Artikel i Sveriges Natur: Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning, 221219 >>

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

MKG med medlemsorganisationer yttrar sig till regeringen om långsiktiga medel, 221011 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev