22 mars 2016 |

Avstämningsmöte den 22 mars mellan SSM och SKB om slutförvarsansökan

Den 22 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om slutförvar.

Under avstämningsmötet diskuterades tillståndsansökningarna för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

På mötet utbytte SSM och bolaget information bl.a. den pågående granskningen och tidsplanen. Ytterligare en komplettering av SKB till miljöbalksansökan förväntas avseende de kumulativa effekterna av bl.a. kväveutsläpp till vattendrag och hav. 

SKB lät meddela att de på grund av reaktorinnehavarnas planer för avveckling av reaktorer vid Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk kommer frågan om ett utökande av mellanlagret Clab kanske att behöva hanteras tidigare än planerat. SSM återkommer med synpunkter på detta.

Under mötet berättade även SKB att en av SSM:s anlitade konsulter medverkat på en workshop SKB anordnat. SSM kom sedan att avbryta forskningsprojektet med firman där konsulten arbetar. Se mer i nyhet nedan.

Nästa möte blir den 24 maj.

 

Länkar:

Protokoll från mötet, 160322 >>

Tidigare avstämningsmöte 160126 >> 

Tidigare avstämningsmöte om jordskalv, 160205 >> 

Nyhet på SSM:s hemsida om att de avbryter forskningsprojekt, 160421 >>

Logga in