13 maj 2013 |

Domstolen ger möjlighet att svara på SKB:s yttrande

Remissmyndigheter, organisationer och sakägare har den 13 maj fått ett föreläggande av mark- och miljödomstolen att svara på kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s yttrande som kom den 2 april. I yttrandet svarade bolaget på de synpunkter om kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen tidigare i prövningen av ansökan ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Remissistanserna har till den 26 augusti på sig att förutom Strålsäkerhetsmyndigheten som ska svara senast den 30 september.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Prövningen befinner sig sedan inlämnandet av ansökan i kompletteringsfasen. Remissmyndigheter, organisationer och sakägare gavs under 2012 möjligheten att skicka in sina synpunkter om kompletteringsbehov. Därefter gavs sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB möjlighet att bemöta synpunkterna. Detta gjorde SKB i ett yttrande den 2 april 2013.

Domstolen har den 13 maj skickat ut SKB:s yttrande från den 2 april med ett föreläggande till samtliga remissmyndigheter, organisationer och sakägare. Fram till och med den 26 augusti 2013 finns möjlighet att lämna in synpunkter på bolagets yttrande.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fått ett eget föreläggande som endast skiljer sig i att myndigheten får på sig till den 30 september att svara.

Till föreläggande bifogade domstolen den nya tidsplan som fastställdes den 6 maj, se länk till separat nyhet nedan.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens föreläggande till alla remissinstanser förrutom SSM, 130513 >>

Föreläggandet till SSM, 130513 >>

 


Nyhet på MKG:s hemsida om en ny tidsplan för domstolsprövningen, 130506 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar yttrande till domstolen, 130403 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >>

Logga in