14 september 2016 |

ESS har skrivit avtal med SKB om slutförvar för radioaktivt avfall

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, har tecknat avtal med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för slutförvaring av verksamhetens radioaktiva avfall. Den 4 maj 2016 lämnade ESS in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om installation och provdrift. SSM väntar dock fortfarande på en slutförvarsplan, då planen ännu inte är inlämnad för granskning. Uppdatering: Nu finns avtalet för nedladdning. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gav sommaren 2014 tillstånd till att starta bygget av en kärnforskningsanläggning i Lund, European Spallation Source, ESS. Vid anläggningen kommer det att bedrivas forskning med en kraftig neutronkälla som kan användas för att få kunskap om olika material och materia. Domstolen och SSM:s tillstånd gav lov till byggstart, men inte provdrift. För att starta provdrift måste konsortiet som ska driva ESS både till domstolen och SSM redovisa hur det radioaktiva avfallet från anläggningen ska hanteras. SSM vill dessutom ha ett bättre underlag rörande fysiskt skydd och beredskapsverksamhet.

I sin ansökan uppskattade ESS att den totala mängden aktivt avfall kommer att bli 15 000 ton varav 5000 ton kan friklassas. Av den återstående mängden beräknar ESS att 94 % måste slutförvaras i kärnavfallsbolagets SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR samt att 6 procent troligen behöver slutförvaras i SKB:s planerade slutförvar för långlivat radioaktivt avfall, SFL. ESS saknade dock ett avtal med SKB om slutförvaring, därför har ESS ännu inte fått tillstånd om provdrift för anläggningen.

Den 14 september kom så nyheten i media om att avtalet mellan SKB och ESS var klart och dagen därpå fanns det en en nyhet på ESS:s hemsida. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har fått beskedet av ESS att avtalet inte är offentligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten som den 4 maj 2016 fick en ansökan om provdrift av ESS, utan en klar slutförvarsplan, väntar på en komplettering under hösten. SSM är även intresserad av att se kompletteringar med redovisningar för finansiering och ekonomiska säkerheter för att kunna hantera kostnaden för slutförvaring och avveckling av anläggningen.

 

Länkar: 

Uppdatering, avtal mellan SKB och ESS:
 Ramavtal om slutförvaring av radioaktivt avfall från European Spallation Source i SKB:s anläggningar, 160816 >> (Handlingen är maskad av SSM med hänvisning till OSL 15 kap 1 §.)

Avtal om planering av utformning av SFL för mottagande av avfall från ESS, 160816 >> (Handlingen är maskad av SSM med hänvisning till OSL 15 kap 1 §.)

TT-nyhet i Sydsvenskan ”Avtal om ESS-avfall klart”, 160914 >> 

Nyhet på ESS:s hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan, 160504 >> 

SSM säger ja till kärnforskningsanläggningen ESS, 140717 >> 

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering, 140401 >>

 

Logga in