Kalendarium 2018

Samråd om nedmontering och rivning av Ågestaverket

31 mars 2018

Vattenfall AB avser att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva Ågestaverket i Huddinge kommun. Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Vattenfall nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 mars 2018.

Websänt referensgruppsmöte från Östhammar med Kärnavfallsrådet

27 mars 2018, 16:30 - 17:30

Östhammar kommun websänder sitt referensgruppsmöte med inbjudna talare från Kärnavfallsrådet. Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet. De delar som kommer att presenteras är:

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018 Beslut under osäkerhet

21 mars 2018, 10:00 - 16:30

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om Beslut under osäkerhet. Den 21 mars anordnar även rådet ett seminarium med samma tema. Talare är bl.a.

Manifestation i Karlstad: Gammal kärnkraft rostar

10 mars 2018, 12:00 - 13:00

Föreningen Värmland mot Kärnkraft anordnar en manifestation den 10 mars, "Gammal kärnkraft rostar! Allt för stora risker med planerat slutförvar. Domstolen sa nej". Talare under manifestationen är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, kanslichef Johan Swahn, Elisabeth Holmström från Kärnkraftfritt Bottenviken, Monika Bubholz från Miljöpartiet, m.fl. 

Samråd om nedmontering och rivning av Barsebäck

14 februari 2018, 18:00 - 20:00

Barsebäck Kraft AB (BKAB) har idag tillstånd enligt Miljöbalken för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Den nuvarande fasen kallas servicedrift för inledande avveckling av kärnkraftverket. För att gå in i nästa fas, nedmontering och rivning, kommer BKAB att ansöka om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen. I enlighet med 6 kap miljöbalken inbjuder BKAB till samråd.

Östhammar: Informationsträff för allmänheten

13 februari 2018, 17:30 - 20:00

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Kommunen bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan. Kommunen berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Miljödomstolen ordnar pressträff om yttrandet till regeringen

23 januari 2018, 11:00 - 12:00

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Samrådsmöte inför rivning av Ringhals 1 och 2 samt markförvar

4 december 2017 - 31 januari 2018

Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Ett samrådsmöte genomförs den 4 december kl 18-20 i Ringhals infocenter. Inbjudan finns nedan.

Logga in