Kalendarium 2018

Informationsmöte i Uppsala: Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

30 oktober 2018, 18:00 - 20:00

Den 30 oktober anordnar STF Uppsala ett informationsmöte i samrbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.

Webbsändning av Östhammars kommuns referensgruppsmöte

23 oktober 2018, 16:30 - 17:30

På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

SSM: Celebrating 90 years of Expertise

17 oktober 2018 - 18 oktober 2018

SSM: Seminarium om nationell strålsäkerhet

2 oktober 2018

 

I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 10 år och det uppmärksammar SSM genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:

Webbsändning av referensgruppsmöte i Östhammar

25 september 2018, 16:30 - 17:30

Den 25 september berättar representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om deras arbete på ett referensgruppsmöte i Östhammars kommun. De kommer prata om kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration, Fud. 

Filmvisning och föredrag Östhammar: Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan

17 september 2018, 18:00 - 21:00

På "Framtidsveckan" i Östhammar blir det filmvisning och föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, på temat "Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan".

Tid: kl 18-21, 17 september 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

 

Ur programmet:

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

3 juli 2018, 10:45 - 11:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

3 juli 2018, 9:30 - 10:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

International Conference on European Energy Policies in Copenhagen

8 juni 2018, 13:00 - 18:00

Jordens Vänner i Danmark, NOAH, arrangerar den 8 juni en konferens med syfte att utforska de politiska möjligheterna inom EU att främja en mer hållbar energiproduktion. Konferensen kommer bl.a. behandla Euratom och dess framtid.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

25 april 2018, 18:00 - 19:30

Östhammars kommun anordnar en informationsträff i Österbybruk den 25 april. Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan.

Logga in