Kalendarium 2018

Informationsmöte i Uppsala: Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

30 oktober 2018, 18:00 - 20:00

Den 30 oktober anordnar STF Uppsala ett informationsmöte i samrbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.

SSM: Celebrating 90 years of Expertise

17 oktober 2018 - 18 oktober 2018

Filmvisning och föredrag Östhammar: Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan

17 september 2018, 18:00 - 21:00

På "Framtidsveckan" i Östhammar blir det filmvisning och föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, på temat "Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan".

Tid: kl 18-21, 17 september 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

 

Ur programmet:

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

3 juli 2018, 10:45 - 11:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

3 juli 2018, 9:30 - 10:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

International Conference on European Energy Policies in Copenhagen

8 juni 2018, 13:00 - 18:00

Jordens Vänner i Danmark, NOAH, arrangerar den 8 juni en konferens med syfte att utforska de politiska möjligheterna inom EU att främja en mer hållbar energiproduktion. Konferensen kommer bl.a. behandla Euratom och dess framtid.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

25 april 2018, 18:00 - 19:30

Östhammars kommun anordnar en informationsträff i Österbybruk den 25 april. Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan.

Samråd om nedmontering och rivning av Ågestaverket

31 mars 2018

Vattenfall AB avser att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva Ågestaverket i Huddinge kommun. Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Vattenfall nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 mars 2018.

Websänt referensgruppsmöte från Östhammar med Kärnavfallsrådet

27 mars 2018, 16:30 - 17:30

Östhammar kommun websänder sitt referensgruppsmöte med inbjudna talare från Kärnavfallsrådet. Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet. De delar som kommer att presenteras är:

Logga in