Kalendarium 2019

Huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i målet om SFR 2

23 september 2019 - 4 oktober 2019

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 

Lunchseminarium med internationella experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa)

24 maj 2019, 11:30 - 14:00

I maj besöker tre internationella kärnavfallsexperter Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passar på att ge experterna en möjlighet att på ett lunchseminarium dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa.

Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond

21 maj 2019 - 23 maj 2019

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och riksarkivet anordnar den 21-23 maj en workshop för särskilt inbjudna med frågor om bevarande av information till framtida generationer. Arbetsgruppen inför workshopen, där också MKG:s kanslichef ingår, har tagit fram ett program som du kan ladda ner nedan.

Regeringen presenterar utredningen om kärntekniklagen

4 april 2019, 15:00 - 17:00

Med anledning av att kärntekniklagutredningen lämnar sitt betänkande till regeringen den 1 april hålls en presentation av regeringens särskilde utredare Gábor Szendrö tillsammans med utredningssekreterarna Ingemar Lund och Johan Pettersson av betänkande SOU 2019:16 Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar oc

SSM:s samtalsserie Avvecklingsresan - Var i processen befinner sig de svenska reaktorerna i avveckling

13 mars 2019, 17:15 - 18:00

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lanserar den 13 mars "Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar". Det första samtalet handlar om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 och myndigheternas yttranden

19 februari 2019, 16:00 - 17:30

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Den 19 februari kommer Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län att presentera sina yttranden.

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 om miljöorganisationernas yttranden

17 januari 2019, 18:00 - 20:00

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Det gäller Naturskyddsföreningen i Uppsala, MKG och Milkas.

Logga in