Kalendarium 2007

Kärnavfallsrådet anordnar seminarium om rivning av kärnreaktorer

10 december 2007, 23:00

Den 11 december anordnar Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ett nytt seminarium i genomlysningsserien. Förra seminariets ämne var djupa borrhål. Nu är det ämnet ”rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar” som ska in för genomlysning och utfrågning.

Gemensamt möte med MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark

4 december 2007, 23:00

Den 5 december håller MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

Mötet kommer att hållas kl 09.00-16.00 den 5 december i Arlanda Sky City. På mötet kommer tekniska barriärer, in- och utströmning, myndigheternas plan för SKB:s ansökan samt riksintresse att tas upp. Dagordningen finns nedan.

SKB:s samhällsforskningsprogram – inbjudan till seminarium den 15-16 november 2007

14 november 2007, 23:00 - 15 november 2007, 23:00

Den 15-16 november 2007 håller SKB seminarium under sitt samhällsforskningsprogram. Det är det sjätte seminariet i ämnet som SKB anordnar. Seminariet börjar kl 09.00 första dagen och avslutas omkring kl 15.00 dagen därpå.

Seminarium: Risker för individ och samhälle

31 oktober 2007, 23:00

Den 1 november anordnar Riskkollegiet tillsammans med Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om ”Risker för individ och samhälle – begrepp, jämförelser, uppfattningar, kommunikation”.

Informationsmöte om FUD-2007

26 oktober 2007

Den 26 oktober kl 9-15 arrangerar Statens Kärnkraftinspektion, SKI, en informationsdag om remissen av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste forsknings- och utvecklingsprogram för kärnavfallshantering, FUD-2007. Industrin ska presentera sitt program och myndigheten sina planer för granskning

Mer information kommer när rapporten och remissen skickas ut i börja av oktober.

Slutseminarium CARL-projektet

25 september 2007 - 27 september 2007

Den 25-27 september håller det internationella samhällsforskningsprojektet CARL slutseminarium i Oskarshamn. CARL-projektet studerar effekten av intressenters påverkan på beslutsprocessen inom kärnavfallsområdet i olika länder.

Samrådsmöte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark

13 september 2007

Den 13 september håller Samråds- och MKB-grupp Forsmark samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt.

Mötet kommer att hållas på SKB:s platsundersökningskontor i Forsmark. Mer information om mötet kommer senare.

Om mötet på SKB:s hemsida >>

Samrådsmöte med MKB-forum Oskarshamn

12 september 2007

Den 12 september håller MKB-forum Oskarshamn samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt.

Mötet kommer att hållas på SKB:s platsundersökningskontor utanför Oskarshamn. Mer information om mötet kommer senare.

Om mötet på SKB:s hemsida >>

Remissmöte med anledning av sammanslagning av SSI och SKI till en ny myndighet

15 juni 2007

Den 15 juni håller miljödepartementet remissmöte med anledning av förslaget att lägga samman Statens strålskyddsinstitut, SSI och Statens kärnkraftsinspektion, SKI till en ny myndighet.

Sommarskola

10 juni 2007 - 15 juni 2007

Den 10-15 juni anordnar Karita Research ”Sommarskola” i ämnet ”Transparency and Accountability in Risk Governance & Social Decision-making”.

Logga in