30 september 2010 |

Kärnkraftsindustrin blundar för risker med radioaktivt avfall

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB, lämnar idag in sitt senaste forskningsprogram om slutförvaring av det radioaktiva kärnkraftsavfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget anser att all forskning som behövs för en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är genomförd. Men kunskapen är otillräcklig och risken att kopparkapslarna runt avfallet förstörs är inte tillräckligt utredd, hävdar Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

– Det finns stora luckor i kunskapen om hur kopparkapslarna i slutförvaret kan brytas ner. De ska skydda människa och miljö från strålning i hundratusentals år, men forskning visar att förvaret kan förstöras mycket snabbare, kanske redan inom 1 000 år. Det vore oansvarigt att utsätta kommande generationer för den risken, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Den 16 mars nästa år planerar kärnavfallsbolaget SKB att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Idag skickar bolaget sitt forskningsprogram om kärnavfall för de närmaste åren till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget anser att det inte behövs mer forskning innan ansökan lämnas in. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning håller inte med.

– Ledande forskare har ifrågasatt säkerheten i kärnkraftsindustrins metod för ett slutförvar, bland annat är frågan om kopparkorrosion bristfälligt belyst. Vi menar också att den ytliga lokalisering som industrin vill använda måste ställas mot ett djupförvar med borrhål som måste utredas mycket bättre än idag, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kärnavfallsbolaget SKB meddelade nyligen att tidpunkten för att lämna sin ansökan om ett slutförvar senarelagts, från årsskiftet till den 16 mars nästa år. Enligt kärntekniklagen måste bolaget senast den 1 oktober vart tredje år lämna in ett forsknings- och utvecklingsprogram med en plan för framtida kärnavfallsforskning, vilken efter remisshantering ska godkännas av regeringen.

– Kritiken växer mot hur kärnavfallsbolaget genomför sina undersökningar om riskerna med kopparkorrosion. Dessutom arbetar SKB på ett ovetenskapligt sätt, genom att bolaget vägrar att publicera annat än bearbetade resultat, säger Johan Swahn, kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
mikael.karlsson(at)naturskyddsforeningen.se
Johan Swahn, kanslichef, MKG, 070-467 37 31,
johan.swahn(at)mkg.se
Kenneth Gunnarsson, ordförande, MKG, 070-246 54 60
Eva-Lena Neiman, presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07
eva-lena.neiman(at)naturskyddsforeningen.se
Mer information finns även på MKG:s hemsida (http://www.mkg.se).

Länkar:

Pressmeddelande som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion 10-08-25 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning 10-06-22 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om samrådet om den långsiktiga säkerheten m.m. 10-05-17 >>

Logga in