31 oktober 2016 |

MKG i samrådet om utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en inlaga i samrådet om ett utökat markförvar för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Föreningen vill i den kommande ansökan bl.a. se beskrivningar av hur mycket icke-radioaktivt avfall som finns idag i deponin, avfall som skulle kunna friklassas. Samt se redovisningar av kontroll och kvalitetssäkring så avfall som inte ska vara i deponin inte hamnar där. 

Ringhals AB ville senast den 31 oktober ha in synpunkter från allmänhet, företag och myndigheter om utökning av lagringsvolym i Ringhals markförvar för mycket lågaktivt avfall. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter på bland annat inriktning och innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 31 oktober in sin samrådsinlaga. Fyra punkter lyftes i inlagan som föreningen vill se i den kommande ansökan: 

  1. detaljerade beskrivningar av nuvarande deponerat avfall och hur mycket av det som är icke-radioaktivt, avfall som skulle kunna friklassas.
  2. Alternativ metod bör utvecklas, beskrivningar av alternativet att i ökad omfattning källsortera avfallet.
  3. En analys av behovet av skydd mot stölder av skrot som kan vara radioaktivt.
  4. En beskrivning av hur kontroll och kvalitetssäkring ska se så att avfall som inte ska vara i deponin inte hamnar där.

    Läs mer om varje punkt i inlagan som finns för nedladdning nedan.

 

Länkar:

MKG:s samrådsinlaga, 161031 >>

Samrådsunderlag, 161031 >> 

Kalendernyhet om samrådsmötet, 161031 >>

 

 

Logga in