31 januari 2019 |

Nytt koncept för djupa borrhål i USA med horisontella tunnlar

Det nystartade företaget Deep Isolation i Kalifornien jobbar för att hitta en säker lösning för slutförvar av radioaktivt avfall som är billigare än tidigare föreslagna lösningar. Metoden djupa borrhål är inte ny, men företagets vidareutveckling av metoden är att göra grundare hål, ca 1500-2000 m i stället för 3-5 km, och sedan deponera avfallet i horisontella tunnlar, vilket är nytt.

I en artikel i den amerikanska tidningen Forbes rapporterades det den 31 januari om ett nystartat företag i Kalifornien, USA, som arbetar med att hitta en lösning för slutförvaring av radioaktivt avfall som ska vara billigare än tidigare föreslagna metoder. Företaget är baserat i Berkeley och avsikten är att kunna placera kapslar med radioaktivt avfall på 1500 till 2 000 meters djup i långa horisontella tunnlar på det djupet. Den 16 januari testade företaget att placera och återta en kapsel utan radioaktivt avfall i en horisontell tunnel ca 600 meter ner i berget via ett borrhål. Inbjudna politiker, forskare och allmänhet bevittnade testet.

I metoden djupa borrhål som diskuterats i Sverige eftersträvas det att det högaktiva avfallet placeras på 3-5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt och för att utnyttja den långsiktiga naturliga säkerhet som kommer av att vatten på djupet inte blandas med vatten närmare ytan. Ett slutförvar i djupa borrhål blir också mer säkert från intrång. I KBS-metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om är placeringen bara på 500 meters djup i strömmande grundvatten i kontakt med ytan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker det nya amerikanska initiativet är intressant. Det är dock viktigt att en lokalisering och val av djup verkligen ger den långsiktiga hydrogeologiska säkerhet som behövs om långlivat högaktivt radioaktivt avfall, såsom använt kärnbränsle, ska slutförvaras.

 

Länkar:

Energiskribenten James Conkas artikel I Tidskriften Forbes: “Can We Drill A Hole Deep Enough For Our Nuclear Waste?”, 190131 >> 

Tidigare nyheter om djupa borrhål på MKG:s hemsida:

Tyskt intresse för djupa borrhål, 170718 >> 

USA lägger ner pilotprojekt för djupa borrhål, 170523 >> 

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien, 160613 >>

Logga in