19 januari 2016 |

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH och fram till årsskiftet ledamot i Kärnavfallsfondens styrelse, varnar i DN Debatt den 19 januari för att kärnavfallssystemet går med underskott och skattebetalarna riskerar att få betala slutnotan. Finnveden uppmanar regeringen att inte subventionera kärnkraften genom att ta ut för låga kärnavfallsavgifter. 
Uppdatering: Läs SKB:s svar och Finnvedens andra inlägg nedan. 

I DN Debatt den 19 januari skriver Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH och mellan 2012 och 2015 styrelseledamot i Kärnavfallsfonden, om risken för att det blir ett underskott i Kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska räcka till att betala för hanteringen och slutförvaringen av det använda kärnbränslet och rivningen av kärnkraftverken. En avgift tas ut av kärnkraftsindustrin för varje producerad kWh kärnkraftsel, och denna avgifts storlek bestäms av regeringen efter förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar kärnkraftsindustrins ekonomiska beräkningar. Ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att vara i drift under 80 års tid, vilket gör de ekonomiska beräkningarna riskfulla. Finnveden tar upp SSM:s och Konjunkturinstitutets kritik riktat mot SKB:s beräkningsmetoder samt problemet med att industrin i cirka tio års tid producerat mindre el än vad som funnits med i beräkningarna. Finnveden skriver ”Det är nu viktigt att regeringen kan stå emot industrins krav och inte subventionera kärnkraften genom att ta ut för låga avgifter eller säkerheter.”

Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, och i samarbete med Riksgälden och Kärnavfallsfonden har granskat statens ekonomiska risk i nuvarande finansieringslag (SFS2006:647) och förordning (SFS2008:715). Myndigheternas utredning, med förslag på lagändringar lämnades in till regeringen den 5 juni 2013. Förslaget har remissbehandlats men det är osäkert när det kommer en proposition till riksdagen med ett förslag på ny lag.

Senast i december 2015 skickade SSM ett förslag till regeringen att regeringen bör höja kärnavfallsavgiften mitt i en treårig avgiftsperiod. Detta på grund av att kärnkraftsindustrin meddelat att de av ekonomiska skäl beslutat att avveckla kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2. SSM föreslår att avgiften höjs från 4 till 6,7 öre/kWh för OKG AB och 5,5 öre/kWh för Ringhals.

 

Länkar:

Länk till DN Debatt, 160119 >> 

Debatt-artikeln som pdf >> 

Uppdatering: 

Länk till SKB:s svar i DN Debatt, "Systemet för finansiering av kärnavfall är robust", 160120 >>

SKB:s svar som pdf >>

Länk till Finnvedens andra inlägg, "Underskottet för kärnkraften fortsätter att öka", 160125 >>

Finnvedens andra inlägg som pdf >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter nedläggning av reaktorer, 151202 >> 

Kärnavfallsfonden slår larm – miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >>

Logga in