8 juni 2015 |

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall

Sedan 2012 har det varit känt att det finns en risk för att pengarna i kärnavfallsfonden inte kommer att räcka till för att slutförvara kärnavfallet och riva kärnkraftreaktorerna. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tillsammans med Kärnavfallsfonden och Riksgälden utträtt hur statens risk för att stå för industrins kostnader ska minskas och 2013 lämnade SSM ett förslag om ändringar i finansieringssystemet för att minska statens risk. Sedan dess har frågan legat på regeringens bord. Kärnavfallsfondens ordförande Daniel Barr intervjuas i Dagens Nyheter den 8 juni och säger att det är angeläget att regeringen agerar.

Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, och i samarbete med Riksgälden och Kärnavfallsfonden har granskat statens ekonomiska risk i nuvarande finansieringslag (SFS2006:647) och förordning (SFS2008:715). Myndigheternas utredning, med förslag på lagändringar lämnades in till regeringen den 5 juni 2013. Riksgälden var dock inte helt nöjda med resultatet utan lämnade också ett särskilt yttrande där man föreslår att regeringen ska fortsätta att utreda vissa frågeställningar. Regeringen remissiade utredningen och Naturskyddsföreningen och MKG lämnade delvis samma kritik som Riksgälden.

Om inte en reformering görs så är det stor risk att staten, och därmed skattebetalarna, får stå för kostnader som åligger kärnkraftsindustrin. Det är viktigt att industrin enligt principen att förorenaren betalar står för de kostnader som kärnkraften orsakar. 

I ett nästa steg är det möjligt för regeringen att gå vidare med utredningen och lägga fram en proposition med förslag på de förändringar av finansieringslagen som föreslås. Lagen innehåller bara ramverket, de kritiserade detaljerna är kopplade till förordningstexten och regeringen kan utreda om SSM:s förslag på förordningstext ska ändras.

Ordförande för Kärnavfallsfonden, Daniel Barr, säger i en intervju i Dagens Industri den 8 juni att det är angeläget att regeringen agerar. ”Det kostar nästan 100 miljarder kronor att riva kärnkraftverken och ta hand om avfallet. Men vi har bara plockat in avgifter på drygt hälften. Och de rekordlåga räntorna gör att hela finansieringssystemet visar ett betydande underskott”.

Dagens Industri följer upp sin artikel dagen efter med en intervju med miljöminister Åsa Romson. Hon meddelar att inga snabba beslut är på väg, ”Förutsättningarna har förändrats sedan myndigheterna lade fram sina förslag. Bland annat har räntorna fallit och kostnaderna för avfallshanteringen ökat. Vi följer situationen och diskussionen noggrant”.

 

Länkar: 

Nyhet i Dagens Industri 8 juni ”Miljarder saknas i kärnavfallsfonden” >>

Nyhet i Dagens Industri 9 juni ”Finansieringen oroar Romson” >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >> 

Förslag till finansieringsförändringar ute på remiss, 130918 >>

SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >> 

Finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder, 120531 >>

Logga in