12 oktober 2015 |

Samråd om utökad mellanlagring vid Studsvik

AB SVAFO avser att ansöka om tillstånd för ökad mellanlagring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. Lagret behövs fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit. Ett inledande steg i prövningsprocessen för SVAFO blir att påbörja samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndighet. Uppdatering: Nytt samrådsunderlag blev tillgängligt 2 februari 2016 på grund av ny lokaliseringsredovisning.

Den 12 oktober skickade AB SVAFO ut en inbjudan till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, om att delta i samråd om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2, vilken blev godkänd för avveckling för drygt ett år sedan. Det låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet avser SVAFO att placera i en lagerbyggnad inom Studsvik industriområde och kommer att uppföras på den plats där det aktiva centrallaboratoriet tidigare låg. 

Det nuvarande mellanlagret i Studsvik är nödvändigt för SVAFO:s arbete med att avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om radioaktivt avfall från den tidiga svenska kärnforskningen. AB SVARFO:s ägare är svenska kärnkraftsbolag, bland annat Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB. Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av medel ur kärnavfallsfonden, i enlighet med lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Även kallad Studsvikslagen. Mellanlagret behövs fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.

Samrådet är ett inledande steg i prövningsprocessen med syfte att informera om den planerade verksamheten. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. Förutom MKG har närboende, företag, allmänhet, myndighet och andra organisationer bjudits in. SVAFO uppger att de gärna planerar in ett möte för att presentera verksamheten och för att lyssna på synpunkter och frågor. Synpunkterna ska annars skickas till SVAFO senast den 30 november 2015.

 

Länkar:

Inbjudan till samrådet, 151012 >>

Uppdatering: Nytt samrådsunderlag, ny lokalisering, 160219 >>

(gammalt) Samrådsunderlag – utökad mellanlagring, 151008 >>

Information på SVAFO:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om klartecken för rivning av Studsviks forskningsreaktor R2 och R2-0, 141024 >>

Logga in