15 mars 2016 |

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016

Kärnavfallsrådet anordnade den 15 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar”. Rådet lämnade över rapporten till regeringen den 29 februari. Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad är publicerade.

På eftermiddagen den 15 mars höll Kärnavfallsrådet ett seminarium på Näringslivets hus i Stockholm. På seminariet deltog representanter från rådet som gjorde presentationer utgående från frågeställningarna som hanteras i den kunskapslägesrapport som Kärnavfallsrådet lämnade till regeringen den 29 februari. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. I år hade rapporten titeln "Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar". Rapporten och alla presentationer från seminariet finns att ladda ner nedan.

Efter inledande ord av Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm startade seminariet med en presentation om ”Nationell kompetensförsörjning av betydelse för slutförvaret för använt kärnbränsle” av Sophie Grape, docent i tillämpad kärnfysik, Uppsala Universitet. Grape hänvisade till Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Nationell kompetens inom strålskyddsområdet” som publicerades 2015 utgående från ett regleringsbrevsuppdrag från regeringen (rapporten finns nedan för nedladdning). I rapporten framgår att få medarbetare på SSM har kunskap på en hög internationell nivå och inom vissa områden saknas kunskap helt. Grape efterfrågade en koordinerad nationell översyn och ställde frågor om hur ansvar och finansiering skulle se ut.

Efter Grape tog Ingvar Persson vid, jur. kand., f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, och han talade om ”skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer”. Persson beskrev de juridiska förutsättningarna, det nuvarande ekonomiska systemet och principen om att det är förorenaren som står för kostnaderna. 

Därefter talade Karin Högdahl, docent i geologi, Uppsala universitet, om ”Jordbävningar och jordbävningsrisker i Sverige”. Carl Reinhold Bråkenhielm, senior professor i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet talade om ”Etiska perspektiv på avtalet om stöd till kommunerna”. Lennart Johansson, adjungerad professor i radiofysik, Norrlands universitetssjukhus om ”Risker och verkan av låga doser på människan och miljön” (se även nyhet om kärnavfallsrådets seminarium från i höstas i detta ämne, länk finns nedan). Clas-Otto Wene, professor emeritus i energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola och Willis Forsling, professor emeritus, oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet, avslutade dagen och talade om ”Strategier för mätprogram i planerade slutförvarsanläggningar”. 

Presentationerna från seminariet finns nedan liksom Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport.

 

Länkar:

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:1, om kompetensbrist 160429 >>

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:2, om jordbävningar i Sverige 160510 >>

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:3, om mervärdesavtalets etiska utmaningar, 160513 >>

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:4, om mätprogram i passiva förvar, 160523 >>

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:5, om kärnkraftbolag utan tillgångar när reaktorerna är avvecklade, 160530 >>

Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2016:6 om risker och verkan av låga doser, 160614 >>

Program >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet har lämnat in sin kunskapslägesrapport för 2016, 160229 >>

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016 >>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Presentationer från seminariet:

Nationell kompetensförsörjning av betydelse för slutförvaret för använt kärnbränsle”, Sophie Grape, docent i tillämpad kärnfysik, Uppsala Universitet >>
SSM-rapport Nationell kompetens inom strålskyddsområdet”, 2015 >>

Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer”, Ingvar Persson, jur. kand., f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion >>

Jordbävningar och jordbävningsrisker i Sverige”, Karin Högdahl, docent i geologi, Uppsala universitet >> (presentationen är inte tillgänglig)

Etiska perspektiv på avtalet om stöd till kommunerna”, Carl Reinhold Bråkenhielm, senior professor i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, och kärnavfallsrådets ordförande >>

Risker och verkan av låga doser på människan och miljön”, Lennart Johansson, adjungerad professor i radiofysik, Norrlands universitetssjukhus >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålningsrisker på Kärnavfallsrådets seminarium, 151103 >>  

Strategier för mätprogram i planerade slutförvarsanläggningar”, Clas-Otto Wene, professor emeritus i energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola och Willis Forsling, professor emeritus, oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet >>

Logga in