16 november 2016 |

SFR 2: SKB får förlängd svarstid även hos domstolen

Sedan den 20 oktober har sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett föreläggande från mark- och miljödomstolen att ta hand om de synpunkter på kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen i prövningen om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Den 16 november fick sökanden förlängd svarstid till den 15 maj. 

Den 20 oktober skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett föreläggande till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Sökanden ombads att senast den 25 november skicka in ett yttrande över remissinstansernas synpunkter på kompletteringsbehov för ansökan om ett utökat slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2. Den 15 november begärde kärnavfallsbolaget anstånd om att svara först den 15 maj 2017, vilket beviljades av domstolen dagen efter, den 16 november.

Parallellt med prövningen hos domstolen prövas ansökan enligt kärntekniklagen hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Även i denna prövning har bolaget begärt förlängd tidplan för inlämning av kompletteringar och bemötande till den 15 maj. Se separat nyhet länkad nedan.  

 

Länkar:

Dagbok i M 7062-14 om SFR 2, 161122 >>

Domstolens föreläggande, 161020 >> 

Tidigare nyheter:

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB, 161028 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår, 160930 >> 

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare, 160712 >>

 

 

Logga in