30 augusti 2013 |

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2014

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar.

SSM ska senast den 1 september varje år meddela regeringen om avgiften enligt Studsvikslagen behöver ändras. Enligt lagen är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik. Avgiften ska ligga på en sådan nivå att tillräckliga medel finns i fonden för detta ändamål. 

Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017. Liksom tidigare år föreslår SSM i år en oförändrad nivå på 0,3 öre/kWh för perioden 2012-2017. Avgiften lämnas oförändrad i avvaktan på att klarhet erhålls rörande de stora osäkerheter som finns i de inlämnade kostnadsberäkningarna från industrin. Tillståndshavarna i kraftindustrin ska senast den 7 januari lämna in nya väl genomarbetade kostnadsberäkningar samt osäkerhetsanalyser till SSM.

Nedan hittar du länkar till SSM:s nyhet om sitt förslag samt MKG:s tidigare nyheter om propositionen och riksdagens beslut. 

Förutom avgiften enligt Studsvikslagen betalar kraftindustrins kärnkraftsbolag in pengar till kärnavfallsfonden för att ta hand om kärnavfallet från kärnkraften och för rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Under våren 2012 har det uppdagats att det att det kan finnas betydande brister vad gäller hur mycket som ska betalats in i fonden. Läs mer om SSM:s, Riksgäldens och Kärnavfallsfondens finansieringsutredning nedan.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 130830 >> 

SSM:s yttrande till regeringen, 130830 >>

SSM:s granskningsrapport, 130830 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om förra årets oförändrade avgift, 120829 >> 

Nyheter på MKG:s hemsida om finansieringsutredningen:
Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder, 120531 >>

Logga in