26 februari 2015 |

MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion

Sommaren 2014 anlitade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en brittisk konsult att genomföra en granskning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s kvalitetssäkring av kopparkorrosionsförsök. I februari 2015 offentliggjordes protokollet från SSM:s och SKB:s första möte som hölls den 20 augusti 2014. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har läst protokollet och andra dokument från granskningen och skickat synpunkter i ärendet till SSM. Rapporten från granskningen är ännu inte offentliggjord. 

UPPDATERING 1: SSM har skickat vidare kommentarerna till kärnavfallsbolaget SKB för att få bolagets respons.
UPPDATERING 2: SKB har skickat in sina kommentarer, 150508.
UPPDATERING 3: MKG har skickat in sina kommentarer, 150608.

Ladda ner och läs alla uppdateringar längst ner i nyheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten startade i augusti 2014, med hjälp av en brittisk konsult, ett granskningsprojekt på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion. Denna forskning är viktig för den långsiktiga säkerheten i det slutförvar som kärnavfallsbolaget ansökt om att bygga. Resultatet av granskningsprojektet kommer att publiceras i en SSM-rapport, ”technical note”.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i februari 2015 tagit del av protokollet från SSM, SSM:s konsult och kärnavfallsbolagets första möte i granskningsprojektet, från den 29 augusti 2014. MKG har därefter skickat ett meddelande till SSM med kommentarer. Kommentarerna i sin helhet finns att ladda ner nedan, liksom de handlingar som SSM hittills offentliggjort i granskningsprojektet. De punkter som kommentarerna rör är: 

1. Den kopparkorrosion som sker i olika korrosionsförsök är till största delen syrgasfri
2. Avsaknad av fullständiga metallografiska korrosionsanalyser i de flesta av SKB:s kopparkorrosionsförsök
3. Risken för att kärnavfallsbolaget SKB är på väg att förstöra resultat från LOT-försöket
4. Avsaknaden av resultat från Äspö-laboratoriet i form av IPR-rapporter

MKG kommer att fortsätta att följa SSM:s arbete med att granska kvaliteten av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning.

UPPDATERING:
SSM skickade vidare kommentarerna till kärnavfallsbolaget SKB för att få bolagets respons. Bolaget har svarat och MKG har kommenterat bolagets svar. Samtliga handlingar finns att ladda ner nedan. Myndigheten kommer att värdera frågan för att avgöra om den har betydelse för prövningen av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG kommer även att ta upp kommentarerna i nästa yttrande över kompletteringskrav till mark- och miljödomstolen och SSM.

Länkar: 

MKG:s meddelande till SSM, 150226 >>

SSM:s anteckningar från mötet den 29 augusti med SKB om sin kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsexperiment, 150108 >>

Bilagor till MKG:s kommentar:

Rapporten ”An electrochemical impedance spectroscopy study of copper in a bentonite/saline groundwater environment”, 080415 >> 

Rapporten ”Exposure of Copper in Äspö Groundwaters”, Swerea/KIMAB, 090416 >>  

Ovanstående rapport kom SSM till del inom kvalitetsgranskningen. Nyhet om detta finns på MKG:s hemsida 150108 >> 

UPPDATERING 1:
SSM:s svar på MKG:s kommentarer, 150305 >> 

SSM:s meddelande till SKB om kommentarerna, med efterfrågan om respons >>

UPPDATERING 2: 
Följebrev till SKB:s svar med kommentarer, 150508 >>

SKB:s svar med kommentarer, 150508 >>

UPPDATERING 3:
MKG:s bemötande på SKB:s synpunkter, 150608 >>
Bilagor: 
"The Chemistry of Copper in Water and Related Studies Planned at the Advanced Photon Source" R.Dortwegt, m.fl, proceedings of the 2001 Particle Accelerator Conference, Chicago >>
"Behaviour of Copper in Generator Stator Cooling-Water Systems", Robert Svoboda and Donald A Palmer, Preprint ICPWS XV, Berlin, September 8-11, 2008 >>
SKB-rapport för referensgrupp "Koppars korrosion i ultrarent vatten", 120410 >> 

MKG:s bemötande på SKB:s synpunkter är också en del av SSM:s ärendenummer SSM2015-1740, som går att läsa om i nyheten:
MKG till SSM: fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion, 150325 >> 

 

Andra SKB-rapporter som nämns i kommentaren: 

SKB TR-09-29 “Long term test of buffer material at the Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project Final report on the A2 test parcel”, November 2009 >>

SKB P-12-22 “Analyser av koppar från prototypkapsel 5 och 6”, Claes Taxén et al., Swerea Kimab, December 2012 >> 

SKB TR-13-10 ”Äspö Hard Rock Laboratory: Annual Report 2012”, December 2013 >>

SKB R-13-13 “Recorded corrosion rates on copper electrodes in the Prototype Repository at the Äspö HRL”, Rosborg, April 2013 >>

SKB R-13-14 “Post-test examination of a copper electrode from deposition hole 5 in the Prototype Repository”, Rosborg, April 2013 >>

SKB R-13-35 “Metallographic Analysis of SKB MiniCan Experiment 3”, Smart et al., November 2013 >> 

SKB TR-14-17 “Äspö Hard Rock Laboratory Annual Report 2013” August 2014 >>

Länkar till nyheter på MKG:s hemsida om de yttranden om kompletteringsfrågor m.m. från Naturskyddsföreningen och MKG till mark- och miljödomstolen och SSM som nämns I kommentaren:

Yttrande 2012-06-01 >> 

Yttrande 2013-10-15 >> 

Yttrande 2014-06-14 >> 

Handling ur SSM:s ärende SSM2011-2306 ”Delprojekt Långsiktig Säkerhet” som rör kvalitetsgranskningsprojektet av SKB:s kopparkorrosionsforskning:

SSMs brev till SKB med annonsering om att granskning av kopparkorrosionsforskning kommer att ske 140806 >> 
Bilaga: SSM:s frågelista om kopparkorrosion >> 

Här finner du en lista på alla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Logga in