1 november 2009 |

MKG lägger ut rapporter från försöken i SKB:s berglaboratorium i Äspö

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under det senaste året lagt resurser på att förstå vad som händer med koppar och bentonitlera i de långtidsförsök som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB utför i sitt berglaboratorium i Äspö i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. Förening har förstått att det finns resultat från försöken som visar att koppar och lera inte har betett sig som förväntat i försöken. Det har inte varit lätt att få fram information och kärnavfallsbolaget har varit ovillig att lämna ut resultat från försöken. Inför det kopparkorrosionsseminarium som kärnavfallsrådet genomför den 16 november lägger nu MKG ut de rapporter som föreningen har fått ta del av på vår hemsida.
Komplettering: Samma dag som Kärnavfallsrådet genomförde sitt kopparkorrosionen la SKB ut slutversionen av rapporten från upptaget av LOT A2-paketet på sin hemsida. På så sätt kunde inte experterna och deltagare på seminariet ta del av rapporten innan seminariet. Rapporten finns nu i listan nedan och kan jämföras med utkastet.


Rapporterna finns nedan i en struktur. Det är dels fråga om de årsrapporter från Äspölaboratoriet som kärnavfallsbolaget publicerat och som även finns på bolagets hemsida. Det är dels fråga om de kvartalsrapporter ("Status reports") som bolaget gett ut i sin serie med "International Progress Reports - IPR" och årliga s k "Planning Reports". IPR rapporterna är tyvärr normalt sett inte tillgängliga för utomstående. Detta innebär att i stort sett alla resultat från Äspö-laboratoriet inte är offentliga.

Förutom årsrapporterna och kvartalsrapporterna finns även ett antal IPR som MKG fått ta del av listade nedan.

Längst upp i listan av rapporter finns resultat från det projekt som har visat sig ha störst intresse för att förstå de problem som finns med kopparkorrosion och lerproblem, rapporter som berör det s k LOT-projektet. LOT är en förkortning för "Long Term Test of Buffer Material" och innehåller både test av hur lera och koppar beter sig i en slutförvarsmiljö. I detta skede redovisar MKG bara det material som finns utan att kommentera det. Bland LOT-rapporterna finns utkastet till en rapport från september 2008 med resultaten från upptaget av experimentpaketet LOT A2 (6 år). Utkastet och senare bilagorna till utkastet fick MKG från SKB med början i december 2008. 

Experimentpaketet togs upp i januari 2006 och rapporten beräknas inte vara slutligt klar förrän i slutet av 2009. Det finns en rapport från upptagen av paketen A1/S1. SKB hade inte tänkt publicera en rapport från upptaget av paketet LOT A0 men efter korrespondens med MKG under 2009 har bolaget sagt att det även ska komma en rapport med resultaten upptaget av det paketet. Till dess kan MKG publicera en bilaga som rör kopparkorrosion. SKB har inte velat lämna ifrån sig underbilagorna till denna rapport.

MKG har gjort en egen sammanställning av LOT-försökets olika paket. Även den finns l listan nedan.

Ett flertal av rapporterna är skannade i svartvitt. Om en bild ur en rapport önskas i färg kontakta MKG (eller kärnavfallsbolaget SKB direkt).

Rapporter från LOT-projektet

Summary of experimental packages in the SKB LOT experiment - Johan Swahn MKG - May 2009

LOT A1/S1:

SKB TR-00-22 Long term test of buffer material -Final report on the pilot parcels (A1/S1)

LOT A0:

Huvudrapporten inte publicerad än. Bilaga om kopparkorrosion (utan underbilagor):
LOT - Investigation of copper coupons from test parcel A0

LOT A2:

Slutrapporten från upptaget av LOT A2 publicerad 091116:

Slutrapporten från upptaget av LOT A2 - SKB TR-09-29 >>

Utkast till rapport för LOT A2 (september 2008) med bilagor som tillhör utkastet:
LOT A2 Draft main report 080930

Appendix 1 to LOT A2 Main draft report - Bacteria Rapport 080930

Appendix 2 to LOT A2 Main draft report - KTH tracer 080930

Appendix 3 with appendices to LOT A2 Main draft report - BR 080930

Appendix 4 to LOT-A2 Main draft report - VTT 080930

Appendix 5 to LOT A2 Main draft report - ANDRA Version B

Appendix 6 to LOT A2 Main draft report - BGR 080930.pdf

Appendix 7 to LOT A2 Main draft report - UniBern 080930

Appendix 8 to LOT A2 Main draft report - List of block and channels 080930

Årsrapporter från Äspölaboratoriet

SKB TR-09-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2008

SKB TR-08-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2007

SKB TR-07-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2006

SKB TR-06-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual report 2005

SKB TR-05-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual report 2004

SKB TR-04-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2003.pdf

SKB TR-03-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2002

SKB TR-02-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2001

SKB TR-01-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 2000

SKB TR-00-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1999

SKB TR-99-10 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1998

SKB TR-98-19 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1997

SKB TR-97-08 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1996

SKB TR-96-06 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1995

SKB TR-95-07 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1994

SKB TR-94-11 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1993

SKB TR-93-08 Aspo Hard Rock Laboratory Annual Report 1992

Årsvisa "Planning reports"

SKB IPR-09-05 Aspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2009

SKB IPR-08-03 Aspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2008

SKB IPR-07-06 Aspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2007

SKB IPR-06-06 Aspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2006

SKB IPR-05-41 Aspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2005

Kvartalsvisa "Status Reports"

SKB IPR-09-15 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jan-Apr 2009

SKB IPR-09-06 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Oct-Dec 2008

SKB IPR-09-02 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jul-Sep 2008

SKB IPR-08-20 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Apr-Jun 2008

SKB IPR-08-14 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jan-Mar 2008

SKB IPR-08-07 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Oct-Dec 2007

SKB IPR-07-20 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jul-Sep 2007

SKB IPR-07-11 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Apr-Jun 2007

SKB IPR-07-09 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jan-Mar 2007

SKB IPR-07-04 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Oct-Dec 2006

SKB IPR-06-33 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jul-Dec 2006

SKB IPR-06-16 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Apr-Jun 2006

SKB IPR-06-12 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report Jan-Mar 2006

Andra IPR-rapporter

SKB IPR-08-04 Retrieval of deposited canister for spent nuclear fuel - Freeing slurrying of saturated bentonite buffer around a canister at Äspö HRL

SKB IPR-08-01 Äspö Hard Rock Laboratory - Prototype Repository - Microorganisms gases water chemistry in buffer and backfill 2004-2007 Sara Eriksson Dec 2007

SKB IPR-07-15 Alternative Buffer Material Installation Report

Logga in