10 mars 2014 |

SKB skjuter fram inlämnandet av ansökan om SFR 2

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik skjuter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fram inlämnandet av ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Bolaget behöver mer tid för att färdigställa ansökan och svara på samrådets frågor. Tiden har ändrats från 31 mars till 7 maj.

Den 1 februari anordnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, det ”sista” samrådsmötet inför inlämnandet av ansökan om att få bygga ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark. Fram till den 17 februari kunde samrådsinlagor skickas till bolaget. I ett brev till myndigheten meddelar nu bolaget att inlämnandet av ansökan blir försenat. Istället för att lämna in ansökan den 31 mars beräknas nu inlämning ske 7 maj. Orsaken till förseningen beror på att bolaget behöver mer tid för att färdigställa ansökan och svara på de frågor som uppkommit i samrådet.

På samrådsmötet visade det sig att bolaget planerar mycket begränsade redovisningar av alternativa metoder och lokaliseringar i ansökan. Både Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, samt Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg att underlaget till samrådsmötet var bristfälligt och att det saknades en preliminär miljökonsekvensbeskrivning. En viktig fråga är att ansökan måste röra en ny anläggning och inte endast en utbyggnad av en befintlig. Därmed måste miljöprövningen bli förutsättningslös och fullständig.

I länkarna nedan finns mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter i samrådet.

 

Länkar: 

SKB:s brev till SSM ang. försening av ansökan om SFR 2 >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in sina synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2, 140217 >> 

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR, 140109 >> 

Logga in