2 september 2015 |

SSM föreslår att Studsviksavgiften ska höjas

Strålsäkerhetsmyndigheten, har meddelat regeringen att den avgift som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen under 2016 och 2017 bör höjas från 0,3 öre till 0,4 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Om avgiften hålls oförändrad förväntas ett underskott i fonden på cirka 142 miljoner kronor.

I lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., även kallad Studsvikslagen, regleras de medel som kärnkraftsbolagen ska betala in till Kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik. Studsvikslagen ska enligt ett riksdagsbeslut sommaren 2011 upphöra att gälla till slutet av 2017.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 september varje år meddela regeringen om avgiften enligt Studsvikslagen behöver ändras. Den nuvarande avgiftsnivån är 0,3 öre/kWh. Detta kan jämföras med den nuvarande kärnavfallsavgiften för att ta hand om allt det andra avfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna är ca 4 öre/kWh.

Myndigheten har under senaste året väntat på klarhet rörande de stora osäkerheter som finns i de inlämnade kostnadsberäkningarna från industrin. I förra årets avgiftsförslag till regeringen poängterade myndigheten att Studsvikslagen, på grund av dess osäkerheter borde fortsätta gälla tills vidare. Och i februari 2015 skickade SSM ett förslag till regeringen om att en översyn bör ske av lagen. SSM vill att de problem och risker som kan uppstå då lagen upphör att gälla utreds.

Den 20 augusti skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in sitt årliga förslag till regeringen. SSM föreslår att avgiften ska höjas från 0,3 till 0,4 öre/kWh per kärnkraftsproducerad el för 2016-2017. SSM lyfte också sin bedömning om att lagen bör gälla tills vidare och hänvisade till sitt tidigare inskickade förslag om att effekterna av upphörandet av lagen bör utredas. SSM:s beräkningar visar att om avgiften hålls oförändrad på nuvarande nivå 0,3 öre/kWh till utgången av 2017 förväntas ett underskott i Studsviksfonden på cirka 142 miljoner kronor. Detta underskott kommer sannolikt att öka i framtiden när nya rivningsstudier görs och ny information framkommer.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida, 150920 >> 

SSM:s anmälan om avgift för 2016-2017, 150820 >> 

SSM:s granskning av kostnadsberäkningar och beräkning av avgift för 2016-2017 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM vill att Studsvikslagen ses över innan den eventuellt upphör, 150211 >>

Riksdagen har röstat ja till ändringar i Studsvikslagen, 110622 >> 

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015, 140619 >> 

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2014, 130830 >> 

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2013, 120829 >>

 

 

Logga in