28 november 2011 |

Tionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 28 november träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för tionde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bl.a. mikrobiologiska studier vid upptaget av prototypförvaret, beräkningar på syrgasfri kopparkorrosion, kopparkorrosion i en strålningsmiljö. Mötet konstaterade även att resultat från Uppsalaförsöken dröjer.

[Uppdatering: Mötesanteckningar från mötet finns nu nedan.]

Vid förra mötet i september träffades referensgruppen på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet där SKB finansierar ett forskningsprojekt som ska upprepa KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos med fleras försök som visar på vätgasgenerering och korrosion av koppar i rent syrgasfritt vatten. Mötet hade hoppats på preliminära resultat från de försöken men blev i stället informerade om att p.g.a. ytterligare inköp för att komplettera försöksutrustningen har försöket försenas. Förhoppningsvis kan försöken påbörjas i december.

Av intresse i denna fråga är att även Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar liknande försök vi Studsvik och Aaltouniversitetet i Finland. Resultat från Studsvik visar på vätgasutveckling på samma sätt som i KTH-forskarnas försök. Det finns ett utkast till slutrapport och MKG kommer att göra en nyhet om denna när den publiceras av myndigheten. Preliminära resultat från försöken finns redovisade i nyheten från förra mötet i september (nionde referensgruppsmötet).

På mötes diskuterades även det brev som MKG skickat till gruppen efter förra mötet där det efterfrågades mätningar av den mikrobiologiska aktiviteten i leran vid det pågående upptaget av prototypförvaret. Detta för att eventuellt kunna förstå om förvaret varit syrgasfritt vid öppnandet. Mötet fick en presentation av SKB:s planer för denna typ av mätningar och presentationen finns nedan.

En annan punkt på mötet var en presentation av ett SKB-finansierat projekt att göra kvantkemiska beräkningar av kopparyta i vatten. Johannes Johansson från Fysikalisk kemi, KTH, presenterade resultat från beräkningar som visade hur rent vatten skulle kunna korrodera koppar i en syrgasfri miljö. Beräkningarna gällde bara den yttersta ytan men en spännande diskussion uppstod om hur beräkningar kan göras mer på djupet och/eller i en mer slutförvarslikande miljö. Presentationen finns nedan.

På mötet presenterade även professorn i korrosionslära Christofer Leygraf ytterligare resultat från de försök som görs vid KTH för att undersöka kopparkorrosion i en strålande miljö. Försöken görs med högre strålning än i slutförvaret för att snabbare kunna få resultat men bestrålningstiderna är å andra sidan mycket korta jämfört med tiden kapslarna ska vara säkra i förvaret. Försöken visar på höga korrosionshastigheter med olika fenomen som kan observeras. Presentationen finns nedan.

Dagordningen för mötet och presentationerna som gjordes finns nedan. Mötesanteckningarna kommer att publiceras här så fort de är klara.

 

Länkar:

Dagordning för mötet >> 

Mötesanteckningar från tionde referensgruppsmötet, 111128 >>

Bilaga A "Kan kemiska reaktioner i gränsskiktet mellan koppar och vatten orsaka vätgas” av Adam Johannes Johansson, KTH >>

Bilaga B ”Strålningsinducerad korrosion av koppar” av Åsa Björkbacka, Saman Hosseinpour, Magnus Johnson, Christofer Leygraf och Mats Jonsson. Ett samarbete inom Skolan för Kemivetensap vid KTH mellan Kärnkemi och Korrosionslära, finansierat av SKB >>

Bilaga C "Förslag till försök för att avgöra frågor om syrgasfrighet" mail från Johan Swahn >>

Bilaga D ”Microbial investigations in the prototype repository” av Microbial Analytics Sweden AB >>

Bilder som visades under mötet från upptaget av kapsel 6 i Prototypförvaret finns att få på CD. Kontakta MKG (info(at)mkg.se) eller SKB (kontaktuppgifter finns på www.skb.se) om du vill få bilderna skickade till dig.

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in