1 juni 2017 |

Resultatet av riksrevisionens granskning av finansieringssystemet för kärnavfall publiceras i december

Riksrevisionen genomför för närvarande en granskning av rapporteringen av kostnader, intäkter och ekonomiska risker i finansieringssystemet för rivning av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av radioaktivt avfall. Syftet med granskningen är att bedöma om risken för att staten, och därmed skattebetalarna, får stå för kostnader är samlat och transparent rapporterat. Den 1 juni meddelade myndigheten att resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2017.

Utgångspunkten för finansieringssystemet för rivning av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av radioaktivt avfall är att kärnkraftindustrin ska stå för de kostnader som kärnkraften orsakar. Sedan 2012 har det dock varit känt att det finns en risk för att pengarna i kärnavfallsfonden inte kommer att räcka till. Om så blir fallet kommer staten, och därmed skattebetalarna, att få stå för kostnader som åligger kärnkraftsindustrin. Detta kompliceras av att ingen myndighet har ett helhetsansvar för finansieringssystemet. Därmed saknas det en samlad bild av riskerna för att staten får stå för dessa kostnader. Riksrevisionen genomför därför just nu en granskning av rapporteringen av kostnader, intäkter och ekonomiska risker i finansieringssystemet för rivning av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av radioaktivt avfall, med syftet att bedöma om risken för att staten får stå för kostnader är samlat och transparent rapporterat.

Den 1 juni meddelade Riksrevisionen att resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2017.

 

Länkar:

Information på Riksrevisionens hemsida om rapporteringen av risker i finansieringssystemet för kärnavfallshantering, 170601 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Riksrevisionen ska granska finansieringssystemet för kärnavfall, 170213 >> 

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM, 170109 >>

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar, 160906 >>

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet, 160119 >>

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >>

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >>

Logga in